Banner

Sociaal tarief voorschoolse opvang in minicrèches

Wat?

Aan de hand van het jaarinkomen kan je in sommige gevallen het sociaal tarief krijgen. Je betaalt voor de opvang van je kind(eren) slechts een gedeelte van de kostprijs, het OCMW steunt het resterende bedrag. 
Het sociaal tarief bedraagt 50% van het gewone tarief. In zéér uitzonderlijke gevallen kan beslist worden om gratis opvang te verlenen.

Voorwaarden

Voor personen met een laag inkomen:

  • éénoudergezinnen
  • gezinnen met één inkomen
  • werklozen tijdens een opleiding
  • mensen die voor PWA of via dienstencheques werken
  • leefloontrekkers die worden tewerkgesteld
  • ... 
Voor deze aanvraag dient wel een sociaal onderzoek te gebeuren door de maatschappelijk werker. De toekenning van het sociaal tarief wordt beslist door de OCMW-raad en ligt vast op maximum 15 dagen in een periode van 6 maanden.
Van de aanvrager wordt verwacht dat hij in de toegekende periode elke wijziging in de gezinssamenstelling of inkomen, die invloed kan hebben op het recht, zelf meldt.
 
Wat meebrengen?
  • laatst ontvangen aanslagbiljet personenbelasting
  • recente inkomstenfiche
  • bewijs van ontvangen alimentatie (indien van toepassing)

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Digitale agenda

Abonneer je op onze digitale agenda met alle gemeentelijke activiteiten:

Contact

Pascale Verkammen

Loket Kids & Co
Zwanenberg 27
2270 Herenthout
014 50 27 76

De Kinderclub
014 50 78 39

Openingsuren
Ma09.00 - 12.00
13.00 - 20.00
Di09.00 - 12.00
Wo09.00 - 12.00
Do09.00 - 12.00
Vr09.00 - 12.00

Dinsdag en donderdag in de namiddag telefonisch bereikbaar van 13.00 - 16.00 uur. 

 
    Bouwelse Steenweg 8   •   2270 Herenthout   •   tel. 014 50 21 21   •   fax 014 50 78 30
    info@herenthout.be   •   www.herenthout.be