1 858 padden overgezet!

Publicatiedatum: 19 jun 2017

Natuurpunt Nete & Aa organiseert op Nijlense Steenweg jaarlijks een paddenoverzet. Op deze manier doet Natuurpunt het aantal verkeersslachtoffers onder de amfibieën aanzienlijk dalen.

Elk voorjaar tussen half februari en midden april trekken amfibieën van hun overwinteringsplaats naar hun voortplantingsplaatsen. Deze trek komt pas op gang wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn. Maar hun tocht is er één vol van gevaren. Het grootste gevaar voor een trekkende pad in ons dichtbevolkte Vlaanderen zijn wagens die snel rijden. Om te voorkomen dat ze een platte dood eindigen, plaatst onze gemeente jaarlijks schermen en emmers ter hoogte van de Merodebossen op Nijlense Steenweg, zodat de padden de straat niet kunnen oversteken. Vrijwilligers van Natuurpunt zetten de diertjes vervolgens over. 

Dit voorjaar heeft Natuurpunt 1 788 padden en 70 salamanders gered. Er waren opmerkelijk veel bruine kikkers bij, namelijk 786 exemplaren in vergelijking met vorig jaar (toen werden er slechts een vijftigtal over gezet). De juiste reden hiervoor is niet gekend, maar volgens Natuurpunt zijn er ook andere plaatsen meer bruine kikkers gered.

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact