Gemeentelijk Ontmoetingscentrum (GOC) Ter Voncke

Inhoud

De lokalen van het gemeentelijk ontmoetingscentrum ‘Ter Voncke’ (GOC) worden ter verhuring aangeboden voor gemeentelijke en bepaalde andere activiteiten. Het GOC bestaat uit twee keukens en een modulaire ruimte die per lokaal (vak) of in zijn totaliteit gehuurd kan worden. Een deel van het GOC, onder andere de gelagzaal, is het voorwerp van een concessieovereenkomst. Deze ruimtes kunnen niet gehuurd worden.

  • maximumcapaciteit: 600 personen zittend of 700 personen staand – opdeling in kleinere vakken mogelijk
  • 2 volledig ingerichte industriële keukens
  • 2 vaste vergaderlokalen
  • tafels, stoelen en receptietafels
  • podiumstukken
  • geschikt voor: vergaderingen, voordrachten, feesten, fuiven …

Procedure

Reservaties dienen minimaal 7 kalenderdagen voorafgaand aan de activiteit te gebeuren. Indien het activiteiten betreft die aan de goedkeuring van het schepencollege zijn onderworpen, bedraagt deze minimumperiode 28 kalenderdagen.

Voor bals en fuiven dient steeds een begeleidende evenementenaanvraag te worden ingediend.

De bestelling van dranken moet je minimaal 1 week op voorhand doorgeven ter plaatse in GOC Ter Voncke of per e-mail via pindopke@hotmail.com. De drankenlijst vind je onderaan op deze pagina terug.

Kostprijs

De huurtarieven zijn door de gemeenteraad in een retributiereglement vastgelegd. Een afschrift van dit retributiereglement wordt steeds bij het huishoudelijk reglement gevoegd.

Bij gebruik van het GOC wordt voor activiteiten georganiseerd door een particulier een waarborg van 50 euro per gereserveerd vak gevraagd, voor fuiven een waarborg van 500 euro.

Meer info

Adres: Vonckstraat 17, 2270 Herenthout

Bijlagen

Externe links

Naar top