LEIFplan en LEIFkaart

Inhoud

Maak een afspraak

Het LEIFplan bevat alle informatie die je nodig hebt om voor jezelf en je naasten de juiste beslissingen te kunnen nemen rond het levenseinde. Misschien word je op dit ogenblik met een belangrijk gezondheidsprobleem geconfronteerd en wil je weten wat je rechten zijn, of misschien wil je nu al nadenken over later en bepaalde zaken regelen.

Deze brochure is gratis verkrijgbaar bij je apotheek, Huis Driane en het gemeentehuis.

Alle info over voorafgaande zorgplanning vind je op de website van LEIF.

De LEIFkaart is een plastic kaart (bankkaartmodel) dat vermeldt over welke wilsverklaringen je beschikt. Bewaar hem in je portefeuille zodat artsen en hulpverleners rekening kunnen houden met je wettelijke wilsverklaringen.

De LEIFkaart vervangt de (papieren) vorm van wilsverklaringen niet, integendeel: ze refereert er net naar.

Op de LEIFkaart staat:

  • je naam en rijksregisternummer: dit is belangrijk voor de zorgverleners om geregistreerde documenten snel terug te vinden;
  • verwijzing naar je wilsverklaringen;
  • contactpersoon: de kaart vermeldt de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon die in het bezit is van je documenten.

Een LEIFkaart kan je bestellen via www.leif.be of via de dienst Burgerzaken.

Uitzonderingen

De negatieve wilsverklaring kan nog niet geregistreerd worden. Bekendmaking via de LEIFkaart is dus nuttig.

Naar top