Verschillende types herstellingen

Inhoud

Afhankelijk van de degradatie (ernst van de schade) van het wegdek en de kostprijs worden verschillende types herstellingen uitgevoerd.

Asfaltherstellingen

 • Slem kan op alle asfalt ondergronden gebruikt worden. Na het aanbrengen van de asfaltslem ontstaat een waterdicht, vuildicht, stroef en slijtvast asfalt oppervlak. Hierdoor is dit een uitermate geschikte behandeling wanneer verouderd asfalt duurzaam hersteld moet worden zonder dat er direct een nieuw wegdek aangelegd hoeft te worden. Voor de voorafgaandelijke oppervlaktebehandeling mogen er geen putten in de weg zijn want dit wordt hiermee niet verholpen. Je kan dit min of meer vergelijken met het verven van hout.
  september 2023: plaatselijk te Cardijnlaan, Koestraat, Itegemse Steenweg ...
 • Een bestrijking bestaat uit een emulsielaag die op de weg gespoten wordt en nadien afgewerkt wordt met een kiezellaag. Die kiezellaag wordt gewalst en door het verkeer tijdens de volgende dagen vastgereden zodat de weg nog jaren langer in goede staat blijft tegen een minimale kost. De overtollige kiezeltjes worden weggeveegd. Voor de voorafgaandelijke oppervlaktebehandeling mogen er geen putten in de weg zijn want dit wordt hiermee niet verholpen. Je kan dit min of meer vergelijken met het verven van hout.
  september 2023: Bergense Steenweg en Brannekensstraat 
 • Indien de degradatie van de weg ver gevorderd is, wordt de toplaag afgefreesd en vervangen door een nieuwe toplaag asfalt. Dit is het duurzaamste maar ook het duurste.
  september 2023: Pauwelstraat, delen Cardijnlaan, Sportstraat, Sint-Gummarusstraat, Sandelynhof, Langstraat, Brannekensstraat …
 • Als de degradatie dan nog verder gevorderd is dient zelfs de fundering, onderlaag en toplaag asfalt vernieuwd te worden en eventueel boordstenen geplaatst te worden om het geheel sterker te maken.
  juli 2023: Ristenstraat

Betonherstellingen

 • Dichten van scheuren: bestaande stabiele scheuren opvullen om waterindringing te voorkomen en tegen geluidshinder
 • Vernieuwen van voegvullingen (langs- en dwarsvoegen): om waterindringing te voorkomen en tegen geluidshinder
 • Oppersen van betonplaten: betonplaten die verzakt maar nog niet stuk zijn, worden opgeperst zodat deze weer mooi egaal t.o.v. de andere betonplaten komen te liggen
 • Vervangen betonplaten: platen die veel gebarsten zijn en daardoor ernstig verzakt zijn, worden uitgebroken en vervangen door nieuwe beton.
Naar top