Aankomstverklaring EU-burger (kort verblijf)

Inhoud

De 'melding van aanwezigheid' of 'bijlage 3ter' is een toelating voor een EU-onderdaan om als toerist, student of werknemer voor maximum drie maanden in België te verblijven. Het is geen verblijfsvergunning. Je wordt niet ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Voorwaarden

Je verblijft bij privépersonen, niet in een hotel, pension of op een camping.

Procedure

Binnen de acht dagen na je aankomst in België kom je op afspraak persoonlijk naar de dienst Burgerzaken om de melding van aanwezigheid te ondertekenen. Vanaf dan heb je recht op een verblijf in België van maximaal drie maanden, maar verlenging is mogelijk.

Wat meebrengen

  • je nationale identiteitskaart of paspoort
  • een recente pasfoto
  • eventueel bewijzen van werk
Naar top