Aankondiging en toelichting hinder in Langstraat

Publicatiedatum: 02 jul 2019

In Langstraat zijn door verzakkingen in het wegdek een aantal dringende herstellingswerken aan het wegdek en het rioleringsstelsel nodig:

  • herstellen van 15 rijwegdeksels in het gedeelte tussen Brannekensstraat en Itegemse Steenweg
  • vervangen van de inspectieput ter hoogte van het kruispunt met Doornboompad
  • herstellen van een verzakking ter hoogte van het kruispunt met Schoetersstraat

Het is noodzakelijk om tijdens de werken Langstraat volledig af te sluiten, aangezien net ter hoogte van het kruispunt met Doornboompad de rijweg volledig onderbroken zal moeten worden.

Om de periode van hinder zo kort mogelijk te houden, laten we in samenspraak met de aannemer deze werken gelijktijdig en aansluitend uitvoeren vanaf maandag 29 juli 2019 tot en met donderdag 22 augustus 2019. Bedoeling is dat de werken beƫindigd zijn voor de start van de braderij.

Tijdens de werken blijft het containerpark geopend en bereikbaar via Binnenstraat-Niemandshoek-Pauwelstraat.

In Langstraat blijft enkel plaatselijk verkeer mogelijk.

Omdat Langstraat op de gemeentelijke route ligt voor doorgaand en zwaar verkeer zal voor dit verkeer uitzonderlijk en tijdelijk passsage door het centrum moeten toegestaan worden.

Wij beseffen dat de werkzaamheden voor heel wat hinder kunnen zorgen maar hopen ze met de genoemde afspraken en planningen tot een minimum te kunnen beperken.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact