Aanpassing captatieverbod op onbevaarbare waterlopen

Publicatiedatum: 25 jul 2020
Naar aanleiding van de neerslag van afgelopen weken is het waterpeil in een aantal onbevaarbare waterlopen gestegen tot boven het vooropgestelde drempelpeil. De stijging is niet overal in onze provincie waar te nemen, waardoor het geldende captatieverbod in een aantal stroomgebieden van kracht blijft.
Sinds 17 juli 2020 is het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen dan ook aangepast. Het captatieverbod van 4 juni 2020 wordt opgeheven. Op sommige plaatsen is capteren van water opnieuw toegestaan, op andere locaties blijft het nog steeds verboden.

Het nieuwe besluit verbiedt het capteren van water uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden:

  • Groot Schijn (gedeeltelijk)
  • Weerijs (gedeeltelijk)
  • Mark (gedeeltelijk)
  • Kleine Nete (gedeeltelijk)
  • Grote Nete (uitgezonderd het segment 1e categorie)
  • Vrouwvliet
  • Antitankgracht

Hier mag geen water opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en ook visvijvers moeten volledig afgekoppeld worden van de waterlopen. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van bijvoorbeeld grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het uiteraard belangrijk om spaarzaam en doordacht om te gaan met water.

Actuele toestand

De laatste updates over het captatieverbod lees je op de website van provincie Antwerpen.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact