Aanpassing prijzen identiteitskaart, kids-ID en verblijfskaart voor niet-Belgen

Publicatiedatum: 22 dec 2016

Omwille van de jaarlijkse herziening door FOD Binnenlandse Zaken zullen vanaf 1 januari 2017 de prijzen worden aangepast.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2017 volgende prijzen gelden:

  • identiteitskaart en verblijfskaart voor niet-Belgen: 16,70 euro (duplicaat 17,70 euro)
  • kids-ID: 6,30 euro (duplicaat 7,30 euro)
  • biometrische kaart voor vreemdelingen 19,40 euro

De spoedprocedures voor de verschillende types van kaarten zullen dan weer dalen in kostprijs.

Info?
Loket Leven & Ondernemen, dienst burgerzaken
T 014  50 78 35 – leven.ondernemen@herenthout.be


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact