Aanvraag tijdelijk parkeerverbod of andere inname openbaar domein

Inhoud

Wil je een aantal parkeerplaatsen gebruiken omdat je:

  • verhuist
  • werken uitvoert aan je woning of handelspand
  • voor langere periode dient te laden en lossen
  • ...

Dan kan je een vergunning aanvragen voor een tijdelijk parkeerverbod.

Opgelet: Plaatst je een stelling, container, bouwmaterialen, bouwwerf of vrachtwagen, dan heb je ook een signalisatievergunning nodig.

Voorwaarden

Je moet minstens vijftien kalenderdagen op voorhand de aanvraag indienen met vermelding van de juiste afmetingen en de juiste duur van de inname van het openbaar domein. Voor elke wijziging met betrekking tot de initieel aangegeven afmetingen en/of duur moet een bijkomende aangifte ingediend worden.

Procedure

Je vraagt het tijdelijke parkeerverbod aan met het aanvraagformulier.

Kostprijs

  • De belasting wordt vastgesteld op 0,40 euro per vierkante meter ingenomen oppervlakte per dag. 
  • De minimumaanslag per aanvraag bedraagt 25 euro.
  • Vanaf de 31e dag ononderbroken gebruik wordt de belasting verhoogd met 50% t.o.v. het basisbedrag.
  • Vanaf de 45e dag ononderbroken gebruik wordt de belasting verhoogd met 100% t.o.v. het basisbedrag.
  • Elke begonnen dag telt hierbij voor een volledige dag.
  • Er wordt een vrijstelling van retributie verleend voor de eerste 4 dagen van de tijdelijke inname, op voorwaarde dat de ingenomen oppervlakte kleiner of gelijk is aan 35 vierkante meter.
Naar top