Aanvragen via eGovFlow, het volautomatisch webloket

Publicatiedatum: 03 aug 2020

Vanaf 1 augustus kan je via eGovFlow thuis bepaalde documenten aanvragen en ontvangen en dit zonder tussenkomst van een ambtenaar. Het webloket is 24/7 beschikbaar. Gedaan met verplaatsingen naar het gemeentehuis. Enkele muisklikken volstaan om aktes, attesten en uittreksels binnen enkele seconden digitaal thuisgestuurd te krijgen.

Op deze manier breiden we ons gamma van digitaal opvraagbare documenten flink uit en brengen we het lokaal bestuur weer een stap dichter bij de burger. Het betekent immers een serieuze tijdswinst voor de aanvrager, maar ook voor onze medewerkers.

Burgerlijke Stand

Je kan nu automatisch afschriften van de aktes uit de registers van de burgerlijke stand ophalen. Mogelijke aktes zijn onder meer van geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, naamsverandering, …

Bevolking

Ook bevolkingsattesten uit het rijksregister kunnen opgehaald worden. Er zijn een aantal attesten van de dienst bevolking voorzien, die (onder bepaalde voorwaarden) automatisch kunnen afgeleverd worden, zoals een uittreksel uit het bevolkingsregister, een attest samenstelling gezin of een attest van nationaliteit.

Centraal strafregister

Je kan ook een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Het document wordt automatisch ondertekend en afgeleverd.

Alle digitale formulieren van eGovFlow vind je samen met de andere elektronische formulieren in ons e-loket.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact