Adviesraad bib

Inhoud

De adviesraad van de bib splitst zich op in twee groepen:

  • Het dagelijks bestuur
  • De algemene bibcommissie

De adviesraad buigt zich over het reilen en zeilen van de dagelijkse werking in de bibliotheek, zoals het mee beheren van de collectie (aanbevelingen e.d. doen), de financiën mee overzien, helpen bij evenementen, suggesties doen naar aankoop, opvolgen van grote projecten, enzovoort.

Het dagelijks bestuur komt 4 à 5 keer per jaar samen, de algemene commissie komt 2 keer per jaar samen.

De samenstelling bestaat uit mensen die de politieke strekkingen representeren, de schepen van cultuur, de bibliothecaris en de gebruikers van de bib.

Contactpersoon: Mélanie Merckx - bibliotheek@herenthout.be

Verslagen kan je altijd opvragen via de contactpersoon.

Naar top