Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht

Inhoud

Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op jouw geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om jouw geslachtsregistratie te wijzigen. Die aanpassing wordt vastgelegd in een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht.

Voorwaarden

De akte vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de betrokkene
  • het nieuwe geslacht van de betrokkene.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de geboorteakte aanvragen. Een uittreksel is een verkorte versie van de volledige akte.

Procedure

Je kan een afschrift of een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij de dienst Burgerzaken. Je kan een afschrift of uittreksel van de akte ook online aanvragen:

Naar top