Akte van naamsverandering

Inhoud

Als je denkt dat je daarvoor een grondige reden hebt, kan je jouw familienaam laten wijzigen. Een naamsverandering wordt toegekend bij Koninklijk Besluit.

De akte van naamsverandering vermeldt:

  • de datum van het verzoek
  • de naam en voornamen van de betrokkene
  • de nieuwe naam van de betrokkene

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van naamsverandering aanvragen. Een uittreksel is een verkorte versie van de volledige akte.

Vraag de akte van naamsverandering op

Naar top