Akte van nietigverklaring

Inhoud

Indien een akte in het verleden nietig werd verklaard, is het mogelijk hiervan een afschrift/uittreksel te bekomen.

Voorbeelden van akten die nietig verklaard kunnen worden zijn: huwelijken, echtscheidingen, erkenningen, adopties ...

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

 • jij zelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • jouw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kunt een afschrift/uittreksel aanvragen bij het gemeentebestuur.

Je kunt de akte van nietigverklaring op verschillende manieren aanvragen:

 • Via het elektronisch loket
 • Op afspraak bij de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

 • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.
Naar top