Akte van overlijden

Inhoud

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de overlijdensakte aanvragen. Een uittreksel is een verkorte versie van de volledige akte.

Procedure

De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde.

Je kan een afschrift of een uittreksel van een overlijdensakte aanvragen: 

Naar top