Attest wettelijk samenwonen

Inhoud

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat je een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd samen met de persoon waarmee je een woning deelt.

Procedure

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • adres
  • datum verklaring van wettelijke samenwoning
  • plaats waar de verklaring is opgemaakt.

Je kan het attest van wettelijke samenwoning opvragen bij de dienst Burgerzaken. Je kan een afschrift of uittreksel van de akte ook online aanvragen:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Naar top