Beheersorgaan gemeenschapscentrum Ter Voncke

Inhoud

Het beheersorgaan heeft als opdracht de inrichtende overheid bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum ‘Ter Voncke’. Onder het gemeenschapscentrum verstaan we GOC Ter Voncke en de Sint-Gummaruskerk.

Het beheersorgaan beschikt over adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum (bv. bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, financiële beleid …) en het meerjarenplan in verband met de onderdelen over het gemeenschapscentrum.

Het beheersorgaan bestaat uit afgevaardigden van de inrichtende overheid en vertegenwoordigers van de gebruikende vereniging die minstens 3 keer per jaar gebruik maken van de infrastructuur. Ze komen tweemaal per jaar samen en zo dikwijls als de belangen van het gemeenschapscentrum vereisen.

Contactpersoon: vrije.tijd@herenthout.be

Verslagen kan je altijd opvragen via de contactpersoon.

Naar top