Bekendmaking beslissing plan-m.e.r.-plicht

Publicatiedatum: 15 jun 2018

De dienst Mer heeft advies gegeven in het kader van het onderzoek tot milieueffectenrapportage van het RUP ‘Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ‘Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug’ in Geel, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hulshout, Laakdal, Nijlen en Westerlo’.

De dienst heeft beslist dat de opmaak van een plan-MER in dit kader niet nodig is.

Als inwoner van de gemeente Herenthout kan je de screeningsnota en de beslissing inkijken. Je kunt de nota raadplegen op de website van de dienst Mer. Je vindt de documenten via het dossiernummer SCRPL18024. Je kunt ook terecht op het gemeentehuis, Loket Bouwen & Wonen, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout.

Waterwegen en Zeekanaal NV wil de vallei van de Grote Nete herinrichten in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan. Dat moet leiden tot meer ruimte voor de rivier en het herstel van de vallei, de wetlandcondities en het waterbergend vermogen van de rivier. Er worden inrichtingsmaatregelen voorgesteld binnen drie deelgebieden: het Zammelsbroek, ter Borght-de Merode en tussen Hellebrug en Herenbossen. Volgens de geldende regelgeving moeten bestemmingswijzigingen worden uitgevoerd om een vergunning te verkrijgen voor de bovenvermelde werken. Daarom wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt.

Om de mogelijk effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, werd een procedure voor een plan-milieueffectenrapportage opgestart. Een eerste stap daarin was de publicatie van een kennisgevingsnota met onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Meer info bij de Milieudienst, Loket Bouwen & Wonen, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout of via milieudienst@herenthout.be.

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact