Bekendmaking gezamenlijk openbaar onderzoek

Publicatiedatum: 28 jul 2022

Ontwerp rooilijnplan voor Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan (deel) en Palleerstraat en voorlopig onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan voor Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan (deel) en Palleerstraat en ter realisatie van het bufferbekken

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Herenthout brengt ter kennis dat in de gemeenteraad van 4 juli 2022 het ontwerp van rooilijnplan voor Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan (deel) en Palleerstraat en het daaraan gekoppelde onteigeningsbesluit voorlopig werden vastgesteld.

In toepassing van het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 zal een gezamenlijk openbaar onderzoek worden gehouden van 1 augustus 2022 tot en met 30 augustus 2022 dat bestaat uit twee delen.

DEEL 1 Aankondiging over het ontwerp van rooilijnplan

Het gemeenteraadsbesluit van 4 juli 2022 tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan met bijbehorend plan en motivatienota, kan ingekeken worden bij

  • Het Departement Omgeving, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout. Maak daarvoor een afspraak op het nummer 014/50.21.21.
  • www.herenthout.be

Wanneer je opmerkingen of bezwaren wenst in te dienen over het ontwerp kan dit:

  • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen van Herenthout, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout;
  • of door te mailen naar bouwen.wonen@herenthout.be;
  • of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het gemeentehuis, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout. Maak daarvoor een afspraak op het nummer 014/50.21.21.

Hierbij vermeld je ‘bezwaarschrift tegen het rooilijnplan voor Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan (deel) en Palleerstraat’ in het onderwerp.

DEEL 2 Aankondiging over het voorlopig onteigeningsbesluit

Het gemeenteraadsbesluit van 4 juli 2022 tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan met bijbehorend plan en motivatienota, kan ingekeken worden bij

  • Het Departement Omgeving, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout. Maak daarvoor een afspraak op het nummer 014/50.21.21.
  • www.herenthout.be

Wanneer je opmerkingen of bezwaren wenst in te dienen over het ontwerp kan dit:

  • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen van Herenthout, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout;
  • of door te mailen naar bouwen.wonen@herenthout.be;
  • of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het gemeentehuis, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout. Maak daarvoor een afspraak op het nummer 014/50.21.21.

Hierbij vermeld je ‘bezwaarschrift tegen voorlopig onteigeningsbesluit voor Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan (deel) en Palleerstraat’ in het onderwerp.

Documenten ter inzage kan je terugvinden op deze pagina.


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact