Bekendmaking mededeling kleine verandering – melkveehouderij van Heylen Jan en Jos

Publicatiedatum: 19 jul 2017

De burgemeester maakt de aktename van het college van burgemeester en schepenen van 17 juli 2017 bekend van de mededeling kleine verandering voor de uitbreiding van de opslag van dierlijke mest bij een milieuvergunde inrichting klasse 2, ingediend door Heylen Jan en Jos, Herlaar 18, 2270 Herenthout, zodat de melkveehouderij voortaan volgende rubrieken bevat:

  • Rubriek 6.5.1°: brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang (voorheen vergund onder rubriek 17.3.9.1°) – Klasse 3
  • Rubriek 9.4.3.c.1°: stallen van 196 runderen – klasse 2
  • Rubriek 15.1.1: stallen van 10 voertuigen – klasse 3
  • Rubriek 17.3.2.1.1.1°b): opslagplaats voor 1.000 l en 3.300 l mazout (voorheen vergund onder rubriek 17.3.6.1°b) – klasse 3
  • Rubriek 17.4: opslag van 300 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen – klasse 3
  • Rubriek 19.6.2°b): opslag van 375 m³ stro in de hangaar (voorheen vergund onder rubriek 19.6.3°b) – klasse 3
  • Rubriek 28.2.c)1°: opslag van 3.904 m³ dierlijk mest, waarvan 3.724 m³ mengmest en 180 m³ vaste mest (= uitbreiding met 1991 m³ vaste mest) – klasse 3;
  • Rubriek 45.4.e.1°: opslag van 10.300 kg melk – klasse 3
  • Rubriek 45.14.3°: opslag van 3.640 m³ – klasse 2
  • Rubriek 53.8.2°: grondwaterwinning van 3.950 m³/jaar en 11 m³/dag – klasse 2

Vlarem rubricering volgens de aanvrager: 6.5.1° – 9.4.3.c.1° – 15.1.1° – 17.3.2.1.1.1°.b) – 17.4 – 19.6.2°.b) – 28.2.c.1° – 45.4.e.1° – 45.14.3° – 53.8.2°;

gelegen op de percelen te Herenthout, Herlaar 18, sectie D, perceelnummers 582r, 582m en 582s;

De bekendmaking gebeurt vanaf 20 juli tot en met 20 augustus 2017. Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis, gedurende de diensturen.

Indien je bezwaren hebt en beroep wil aantekenen tegen deze beslissing, kan je deze schriftelijk toezenden aan het de deputatie van de provincieraad van de provincie Antwerpen (Koning Elisabethlei 22 in Antwerpen), en dit gedurende de voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek.

Voor meer informatie betreffende deze aanvraag kan je terecht bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen),
T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact