Bekendmaking milieuvergunning klasse 1 van L’Air Liquide Belge

Publicatiedatum: 03 okt 2017

De burgemeester bevestigt de bekendmaking van het Besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen overeenkomstig het VLAREM m.b.t. de milieuvergunning klasse 1, verleend aan L’Air Liquide Belge, Quai des Vennes 8, 4020 Luik, voor de wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het afvullen, opslaan en verdelen van industriële gassen in recipiënten, opgelegd in het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen d.d. 7 september 2017 met kenmerk MLAV1-2017-0182 als volgt vergund:

 • Rubriek 15.1.2°: vermindering van het stallen met 2 bedrijfsvoertuigen tot in totaal 26 bedrijfsvoertuigen (klasse 2);
 • Rubriek 16.3.1.1°: verplaatsing van een airco en uitbreiding met 30 kW tot 2 compressoren (2x 15 kW) en 3 airco’s (15 kW, 7 kW en 3 kW) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 55 kW (klasse 3);
 • Rubriek 16.4.2°: uitbreiding met 2 vulposten voor cilinders en 2 vulposten voor kaders tot in totaal 32 vulposten voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten met N2, Ar, CO2, O2 en He (klasse 2);
 • Rubrieken 17.1.2.1.3° – 17.1.2.2.3° – 17.2.1: wijziging door indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening, verplaatsing en wijziging van gevaarcategorie van 460.000 liter lege gasflessen, vermindering met tank van 10.520 liter (11,4 ton) vloeibare medische zuurstof (Seveso-gas) en uitbreiding met 553.343 liter diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, waarvan 60.075 kg Seveso-gassen (klasse 1);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 15.1.2° – 16.3.1.1° – 16.4.2° – 17.1.2.1.3° – 7.1.2.2.3° – 17.2.1;

zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

 • Rubriek 3.2.2°a): lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een debiet van 0,4 m³/uur, 3,6 m³/dag en 900 m³/jaar (klasse 3);
 • Rubriek 12.2.1°: één transformator met een individueel nominaal vermogen van 380 kVA (klasse 3);
 • Rubriek 12.3.2°: batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 10 kW (klasse 3);
 • Rubriek 15.1.2°: het stallen van 26 bedrijfsvoertuigen (klasse 2);
 • Rubriek 16.3.1.1°: 2 compressoren (2x 15 kW) en 3 airco’s (15 kW, 7 kW en 3 kW) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 55 kW (klasse 3);
 • Rubriek 16.4.2°: het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten met N2, Ar, CO2, O2 en He via 32 vulposten (klasse 2);
 • Rubrieken 17.1.2.1.3° – 17.1.2.2.3° – 17.2.1: opslag van 2.170.189 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3°), waarvan (klasse 1):
  • 965 kg Seveso-gassen (17.2.1): 1.050 kg groep H1 (zeer toxische gassen),
   1.200 kg groep H2 (toxische gassen), 3.700 kg groep P4 (oxiderende gassen), 1.500 kg chloor, 2.529 kg waterstof, 420 kg waterstofchloride, 30.613 kg vloeibaar gemaakte (zeer) licht ontvlambare gassen, 19.071 kg acetyleen, 100 kg ethyleenoxide, 61.782 kg zuurstof, 19.400 kg ammoniak;
  • 1.028.500 liter inerte gassen;
  • 3.000 liter freonen;
  • 460.000 liter overstock, bestaande uit lege flessen met een totale inhoud van 360.000 liter voor samengeperste of vloeibaar gemaakte gassen en lege flessen met een totale inhoud van 100.000 liter voor acetyleen;
 • Rubriek 1.2.2.3° – 17.2.1: opslag van 227.968 liter gassen in vaste recipiënten
  (klasse 1), waarvan:

  • 66.100 kg Seveso-gassen (17.2.1);
  • zuurstof: 1x 26.560 liter (28,8 ton), 1x 26.767 liter (29,03 ton) en 1x 7.623 liter (8,27 ton);
  • stikstof: 1x 52.980 liter (40,3 ton);
  • argon: 1x 55.148 liter (71.800 kg) en 1x 20.120 liter (30.191 kg);
  • CO2: 1x 38.770 liter (39 ton);
 • Rubriek 24.4: laboratorium voor kwaliteitscontrole (klasse 3);
 • Rubriek 29.5.4.1°a): metaalbewerkingstoestellen van in totaal 10 kW (klasse 3);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 3.2.2°a) – 12.2.1° – 12.3.2° – 15.1.2° – 16.3.1.1° – 16.4.2° – 17.1.2.1.3° – 17.1.2.2.3° – 17.2.1 – 24.4 – 29.5.4.1°a);

gelegen in Herenthout, Atealaan 27-29, sectie A, perceelnummers 508z en 508p en te Herentals, afdeling 3, sectie A, perceelnummers 38b en 39d.

De bekendmaking gebeurt vanaf 4 oktober 2017 tot en met 3 november 2017. Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis, gedurende de diensturen.

Indien je bezwaren hebt en beroep wil aantekenen tegen deze beslissing, kan je deze schriftelijk toezenden aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, en dit gedurende de voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek.

Voor meer informatie betreffende deze aanvraag kan je terecht bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen),
T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact