Bekendmaking milieuvergunning klasse 1 van Plastic Omnium Auto Inergy Belgium nv

Publicatiedatum: 28 jun 2017

De burgemeester bevestigt de bekendmaking van het Besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen overeenkomstig het VLAREM m.b.t. de milieuvergunning klasse 1, verleend aan Plastic Omnium Auto Inergy Belgium N.V., Grensstraat 12, 2200 Herentals, voor het hernieuwen en veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van brandstofsystemen voor de automotive industrie, gelegen in Herentals, Grensstraat 10, afdeling 3, sectie A, perceelnummer 2e en afdeling 2, sectie D, perceelnummers 259/2 en 259K;

opgelegd in het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen d.d. 1 juni 2017 met kenmerk MLAV1-2016-0407 als volgt vergund:

 • Lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (uitbreiding – 3.2.2.a);
 • Lozing van max. 2 m³/u, 10 m³/dag en 500 m³/jaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van de lektestmachines en reiniging van de hal, via een KWS-afscheider in de openbare riolering (uitbreiding – 3.4.1.a);
 • Opslag van max. 2.912 liter oliën in vaten (uitbreiding met 2.512 liter en wijziging volgens de CLP-verordening – 6.4.1);
 • Dieselmotor voor de sprinklerinstallatie met elektrisch vermogen van 130 kW en nominaal thermisch ingangsvermogen van 65 kW (regularisatie– 12.1.1.b – 31.1.1.a);
 • Transformator met een individueel nominaal vermogen van 800 kVA (uitbreiding – 12.2.1);
 • 2 transformatoren met individueel nominaal vermogen van resp. 2.500 kVA en 1.250 kVA (uitbreiding – 12.2.2);
 • Vaste inrichting voor het laden van accumulatoren met een vermogen van 35,39 kW (uitbreiding met 7,39 kW – 12.3.2);
 • Stalplaatsen voor 4 bedrijfsvoertuigen (uitbreiding – 15.1.1);
 • 3 persluchtcompressoren en warmtepomp met totaal geïnstalleerde drijfkracht van 411 kW (uitbreiding met 231 kW – 16.3.1.2);
 • Chillers voor koelinstallaties (2x 110 kW) en koelpompen (3x 22 kW) tot totaal geïnstalleerde drijfkracht van 286 kW (vermindering met 309 kW – 16.3.2.2.a);
 • Opslag van max. 1.275 liter diverse gassen in flessen (vermindering met 3.325 liter en wijziging volgens de CLP-verordening – 17.1.2.1.2);
 • Opslag van max. 572 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
  (uitbreiding – 17.4);
 • Inrichtingen voor behandelen van kunststoffen en vervaardigen van voorwerpen uit kunststof met totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3.800 kW (uitbreiding met 2.750,8 kW – 23.2.3.a);
 • Opslag van max. 430 ton kunststoffen of voorwerpen uit kunststof waarvan 139 ton in open lucht en 291 ton in lokaal (uitbreiding met 270 ton – 23.3.2.a);
 • Eén labo (uitbreiding – 24.2);
 • 2 stookketels (590 kW en 200 kW) op aardgas en een gasboiler (100 kW ) met een totaal thermisch ingangsvermogen van 890 kW (uitbreiding – 43.1.1.a);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 3.2.2.a – 3.4.2 – 6.4.1 – 12.1.1.b – 12.2.1 – 12.2.2 – 12.3.2 – 15.1.1 – 16.3.1.2 – 16.3.2.2.a – 17.1.2.1.2 – 17.4 – 23.2.3.a – 23.3.2.a – 24.2 – 31.1.1.a – 43.1.1.a;

gelegen in Herentals, Grensstraat 10, afdeling 3, sectie A, perceelnummer 2e en afdeling 2, sectie D, perceelnummers 259/2 en 259K.

De bekendmaking gebeurt vanaf 29 juni tot en met 29 juli 2017. Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis, gedurende de diensturen.

Indien je bezwaren hebt en beroep wil aantekenen tegen deze beslissing, kan je deze schriftelijk toezenden aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, en dit gedurende de voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek.

Voor meer informatie betreffende deze aanvraag kan je terecht bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen),
T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact