Bekendmaking milieuvergunning klasse 2 van een veehouderij van Buts Gustaaf

Publicatiedatum: 14 jun 2017

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 7 juni 2017 over de milieuvergunningsaanvraag klasse 2, ingediend door Buts Gustaaf, Klein Baan 1,  2270 Herenthout, voor het hernieuwen en regulariseren na verandering door wijziging en uitbreiding van een veehouderij met 247 varkens en 3 paarden.  De aanvraag werd als volgt vergund:

  • rubriek 6.5.1°: Brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen met één verdeelslang – klasse 3
  • rubriek 9.4.1.c)1°: Inrichting waarin varkens worden gehouden in agrarisch gebied:
    247 andere varkens en 3 paarden – klasse 2
  • rubriek 15.1.1°: Al dan niet overdekte ruimte waarin 9 landbouwvoertuigen worden gestald – klasse 3
  • rubriek 17.3.2.1.1.1°.b): Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 – ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: 1.986 kg (of 2.350 l) gasolie in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder – klasse 3
  • rubriek 28.2.c)1°: Opslagplaats voor 298 m³ dierlijke mest, waarvan 280 m³ mengmest en 18 m³ vaste mest in agrarisch gebied – klasse 3

Vlarumrubricering volgens aanvrager: 6.5.1° – 9.4.1.c)1° – 15.1.1° – 17.3.2.1.1.1°b) – 29.2.c)1°;

De vergunning wordt geweigerd voor rubriek 19.6.2.a): Opslagplaatsen van hout: 200 m³ hooi en stro – klasse 3;

gelegen in Herenthout, Klein Baan 1, sectie B, perceelnummer 300g.

De bekendmaking gebeurt vanaf 15 juni 2017 tot en met  15 juli 2017. Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis, gedurende de diensturen.

Indien je bezwaren hebt en beroep wil aantekenen tegen deze beslissing, kan je deze schriftelijk toezenden aan het de deputatie van de provincieraad van de provincie Antwerpen (Koning Elisabethlei 22 in Antwerpen), en dit gedurende de voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek.

Voor meer informatie betreffende deze aanvraag kan je terecht bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen), T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact