Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning melkveestal | Bevelse Steenweg 7

Publicatiedatum: 24 apr 2018

Willems LV, Bevelse Steenweg 5, 2270 Herenthout heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. De aanvraag heeft betrekking op het bouwen en exploiteren van een nieuwe melkveestal, het aanleggen van een nieuwe toegangsweg en erfverharding en het regulariseren van de bestaande sleufsilo’s op adres Bevelse Steenweg 7, 2270 Herenthout, sectie D, percelen 705D en 215E

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag zijn: 6.4.1° – 6.5.1° – 9.4.3.b)2° – 15.1.1° – 16.3.1.1° – 17.3.2.1.1.1°b) – 17.4 – 28.2.b)3° – 45.4.e)1° – 45.14.3° – 53.8.2°

De bevoegde overheid om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie.

Het openbaar onderzoek loopt van 25 april 2018 tot en met 24 mei 2018. De aanvraag ligt tot en met 24 mei 2018 ter inzage bij gemeente Herenthout, Loket Bouwen & Wonen, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het omgevingsloket. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Er wordt GEEN informatievergadering georganiseerd.

Voor meer info kan u terecht bij:

Referentie omgevingsloket: OMV_2018021852
Gemeentelijk dossiernummer: 201800031
Projectnaam omgevingsloket: 2018_Willems LV_Hernieuwing en uitbreiding


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact