Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning parking | Vonckstraat

Publicatiedatum: 24 apr 2018

Annick Van Leemput, algemeen directeur van gemeente Herenthout en Patrick Heremans, burgemeester van gemeente Herenthout hebben namens gemeente Herenthout een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over:

  • aanleg van een parking in betonstraatstenen en waterdoorlatende betonstraatstenen;
  • aanleg van een fietsenstalling met overkapping in waterdoorlatende betonstraatstenen;
  • aanleg van een voetpad in waterdoorlatende betonstraatstenen;
  • plaatsen van een houten tuinhuis;
  • plaatsen van een toegangspoort naast de feestzaal

De aanvraag heeft als adres Vonckstraat, kadastraal gekend 1-E-431n2, 1-E-432d, 1-E-431p2.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 26 april 2018 tot en met 25 mei 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Loket Bouwen & Wonen, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • per brief naar Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout
  • digitaal via het omgevingsloket.be

Er wordt GEEN informatievergadering georganiseerd.

Voor meer info kan u terecht bij:

Referentie omgevingsloket: OMV_2018035432
Gemeentelijk dossiernummer: 201800023
Projectnaam omgevingsloket: aanvraag parking Vockstraat definitief


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact