Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning Site Verheyen | Molenstraat 48

Publicatiedatum: 24 apr 2018

Het gemeentebestuur van Herenthout, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een winkel en magazijn tot culturele infrastructuur, bouwen fietsenstalling en omgevingswerken én de exploitatie van een polyvalente zaal voor onder andere het opvoeren van toneelstukken, muziekvoorstellingen en het organiseren van activiteiten met versterkte muziek.

 

Ligging: Molenstraat 48, 2270 Herenthout  –  kadastrale gegevens 1 E 457l, 1-E-456l, 1-E-457n.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag zijn: 32.1.2° – 32.2.2°

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag ligt van 25 april 2018 tot en met 24 mei 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Loket Bouwen & Wonen, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • per brief naar Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout
  • digitaal via het omgevingsloket.be

Er wordt GEEN informatievergadering georganiseerd. Voor meer info kan u terecht bij:


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact