Bekendmaking van milieuvergunning klasse 1 van Acero-Construct bvba

Publicatiedatum: 12 sep 2017

De burgemeester bevestigt de bekendmaking van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen overeenkomstig het VLAREM met betrekking tot de milieuvergunning klasse 1, verleend aan Acero-Construct bvba, Atealaan 7, 2270 Herenthout, voor het exploiteren (regularisatie) van een metaalafwerkingsbedrijf, opgelegd in het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen d.d. 10 augustus 2017 met kenmerk MLAV1-2017-0219 als volgt vergund:

  • Rubriek 4.3.a)1°i): poederlakinstallatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6 kW;
  • Rubriek 4.4: oven voor het drogen van de poederlak met een inwendig volume van 40 m³;
  • Rubriek 15.1.1°: stallen van 3 bedrijfsvoertuigen;
  • Rubriek 16.3.1.1°: compressor met geïnstalleerde drijfkracht van 5,5 kW;
  • Rubriek 17.3.5.1°a: opslag van max. 76 kg (70 liter) giftige vloeistoffen;
  • Rubriek 17.4: opslag van max. 100 kg/l diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen;
  • Rubriek 29.5.2.1°a: smederij met geïnstalleerde totale drijfkracht van 9 kW;
  • Rubriek 29.5.5.3°: 5 baden (elk 1.750 l) voor oppervlaktebehandeling van metalen met totale inhoud van 8,75 m³;
  • Rubriek 43.1.1°a): stookinstallaties (4 heteluchtblazers van elk 40 kW en een oven op aardgas van 192 kW) met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 352 kW;

Vlarem-rubricering volgens aanvrager:
4.3.a)1°.i) – 4.4 – 15.1.1° – 16.3.1.1° – 17.3.5.1°a – 17.4 – 29.5.2.1°a – 29.5.5.3° – 43.1.1°a;

gelegen in Herenthout, Atealaan 7 bus 3, sectie A, perceelnummer 519E.

De exploitant kreeg een afwijking op artikel 5.4.3.1.2 en 5.4.4.2§1 van Vlarem II in die zin dat de verplichting tot een gescheiden indeling van de voorbehandeling, de spuitcabine, de moffeloven en de opslag van de poederlakken wordt geschrapt.

De bekendmaking gebeurt vanaf 13 september 2017 tot en met 13 oktober 2017. Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis, gedurende de diensturen.

Indien je bezwaren hebt en beroep wil aantekenen tegen deze beslissing, kan je deze schriftelijk toezenden aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, en dit gedurende de voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek.

Voor meer informatie kan je terecht bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen), T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact