Bekendmaking weigering milieuvergunning klasse 2 van Garage Van Herck nv

Publicatiedatum: 29 sep 2017

De burgemeester maakt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 september 2017 bekend over de milieuvergunningsaanvraag klasse 2, ingediend door Garage Van Herck nv, Nijlense Steenweg 105, 2270 Herenthout, voor het hernieuwen en veranderen door uitbreiding van een bestaande inrichting met showroom en verkoop van nieuwe personenwagens, onderhoud en herstellingen van wagens en een tankstation, als volgt geweigerd:

 • Rubriek 3.4.1°.a): het lozen van max. 1,3 m³/uur, 5,6 m³/dag en 510 m³/jaar bedrijfsafval via een olieafscheider in de openbare riolering
 • Rubriek 4.3.a).1°ii): spuitcabine waar uitsluitend wateroplosbare verven worden aangebracht met een geinstalleerd vermogen van 11 kW
 • Rubriek 6.4.1°: opslag van brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 5.500 l in bovengrondse houders waarvan 1.500 l afvalolie, 2 x 1.500 l motorolie en 1.000 l olie in vaten
 • Rubriek 6.5.2°: brandstofverdeelinstallatie met 13 verdeelslangen
 • Rubriek 15.3.2°: werkplaatsen voor het nazicht, herstellen en onderhouden van motorvoertuigen (met carrosseriewerkzaamheden) met 4 hefbruggen en 1 schouwput
 • Rubriek 15.4.2°a): niet-huishoudelijke inrichting voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagen waarin max. 9 voertuigen per dag worden gewassen
 • Rubriek 15.6.1°: opslag van max. 5 geaccidenteerde voertuigen
 • Rubriek 17.3.2.1.1.2°: opslag max. 31.980 kg diesel, gasolie en stookolie, waarvan: 30.000 l of 25.200 kg diesel in gecompartimenteerde dubbelwandige ondergrondse houder, 2.000 l of 1.680 kg gasolie in gecompartimenteerde ondergrondse dubbelwandige houder en 6.000 l of 5.100 kg stookolie in 2 bovengrondse houders van 3.000 l
 • Rubriek 17.3.2.2.2.2.a): opslag van max. 24.400 kg benzine, tweetakt en petrolium, waarvan 30.000 l of 21.000 kg benzine in 3 x 10.000 l gecompartimenteerde dubbelwandige ondergrondse houders, 2.000 l of 1.800 kg tweetakt en 2.000 l of 1.600 kg petroleum in gecompartimenteerde dubbelwandige ondergrondse houder (geen opslag van huisbrandolie)
 • Rubriek 17.3.6.1°b): opslag van max. 600 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS07, met name motorkoelvloeistof
 • Rubriek 17.3.7.1°b): opslag van max. 600 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, met name motorkoelvloeistof
 • Rubriek 17.4: opslag van 600 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, met name olie en antivries

Vlaremrubricering volgens aanvrager: 3.4.1°a) – 4.3.a).1°ii) – 6.4.1° – 6.5.2° – 15.3.2° – 15.4.2°a) – 15.6.1° – 17.3.2.1.1.2° – 17.3.2.2.2.2.a) – 17.3.6.1°b) -17.3.7.1°b) – 17.4

gelegen in Herenthout, Nijlense Steenweg 105, sectie E, perceelnummer 673f;

De bekendmaking gebeurt vanaf 30 september tot en met 30 oktober 2017. Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis, gedurende de diensturen.

Indien je bezwaren hebt en beroep wil aantekenen tegen deze beslissing, kan je deze schriftelijk toezenden aan het de deputatie van de provincieraad van de provincie Antwerpen (Koning Elisabethlei 22 te Antwerpen), en dit gedurende de voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek.

Voor meer informatie betreffende deze aanvraag kan je terecht bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen),
T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact