Bekendmaking zetels bijzonder comité voor de sociale dienst

Publicatiedatum: 13 dec 2018

Op 1 januari 2019 gaat het nieuwe decreet lokaal bestuur in. Dat betekent onder andere dat de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad nu samenvallen. Ook het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vallen samen. Voor enkele specifieke bevoegdheden wordt een bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht.

Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de gemeenteraad (conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur).

De algemeen directeur maakt het resultaat voor de verschillende lijsten of groepen van lijsten voor Herenthout bekend op basis van de zetelverdeling volgens de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018:

Eenheid/N-VA en CD&V (verbonden lijsten): 3 leden
GBL: 2 leden
S.A.M.E.N.: 1 lid
De voorzitter is in deze cijfers niet inbegrepen.

Gezien de installatievergadering plaatsvindt op 2 januari 2019, worden de voordrachtakten ingewacht uiterlijk op 24 december 2018. Let op: de gemeentediensten sluiten op deze dag om 12 uur ’s middags.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact