Adviesraden

Beheersorgaan gemeenschapscentrum ‘Ter Voncke’

Doel: het gemeentebestuur bijstaan en adviseren over alle aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum; van de aankoop van materialen tot de formulering van een langetermijnvisie.
Vergadering: 26 maart 2020 om 19.30 uur in de gemeentelijke feestzaal
Contactpersoon: Stijn Schroven – T 014 50 78 52 – stijn.schroven@herenthout.be

Bibliotheekcommissie

Doel: advies geven aan de gemeenteraad en het college over het beheer van de bibliotheek, accenten leggen bij het aankopen van boeken en het organiseren van activiteiten om het lezen te promoten.
Vergadering: 10 december 2019 
Contactpersoon
: Joris Peeters – T 014 50 10 40 – bibliotheek@herenthout.be

Cultuurraad

Doel: het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners via samenwerking en overleg.
Vergadering: bestuursvergadering 6 november 2019 – algemene vergadering 23 oktober 2019
Contactpersoon: Stijn Schroven – T 014 50 78 52 – stijn.schroven@herenthout.be

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Doel: advies geven bij de opmaak van ruimtelijk structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingsaanvragen en strategische projecten.
Vergadering:  (niet openbaar)
Contactpersoon: Chantal De Laet – T 014 50 78 46 – chantal.delaet@herenthout.be

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

Doel: het sensibiliseren en informeren van mensen over Noord-Zuidverhoudingen, de ongelijke situatie en nefaste evoluties in de derde wereld en positieve acties in de gemeente.
Vergadering: 16 januari 2020
Contactpersoon: Maria Verstrepen – T 014 50 78 50 – maria.verstrepen@herenthout.be

Jeugdraad

Doel: adviseren aan de gemeente, nauwe samenwerking met de verenigingen en ondersteuning van het jeugdwerk en jeugdbeleid door gezamenlijke acties.
Vergadering:
Contactpersoon: Julie Van Orshaegen – T 014 50 78 51 – jeugddienst@herenthout.be

Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning

Doel: adviseren over de uitbouw van opvangvoorzieningen, uitwerken van een gemeenschappelijk aanbod betreffende flexibele opvang of opvang zieke kinderen, uitwerken, uitvoeren en evalueren van een kinderopvang-behoeftenonderzoek, uitwerken van een gemeenschappelijke pedagogische visie inzake kinderopvang
Vergadering:
Contactpersoon: Els Alen – T 014 50 27 76 – els.alen@herenthout.be

Milieu- en natuurraad (MINA-raad)

Doel: bespreken van milieuproblemen, adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en meewerken aan een aantal milieu- en natuuracties.
Vergadering: om 20.00 uur in de gemeentelijke feestzaal op

  • 9 december 2019
  • 9 maart 2020
  • 15 juni 2020
  • 14 september 2020
  • 14 december 2020

Contactpersoon: Sofie Poelmans – T 014 50 78 44 – milieudienst@herenthout.be

Mobiliteitsraad

Doel: het bevorderen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid op het grondgebied van onze gemeente en het adviseren over alle verkeersaangelegenheden aan het gemeentebestuur.
Vergadering: 17 oktober 2019
Contactpersoon: Chris De Winter- T 014 50 78 58 – chris.dewinter@herenthout.be

Ouderraad

Doel: ouders actief betrekken bij de school, de samenwerking tussen school en ouders bevorderen, ouders informeren, vormen en begeleiden bij de opvoeding en het onderwijs, steun verlenen aan initiatieven die de kwaliteit van de school ten goede komen en het vertegenwoordigen van de ouders als groep bij de school en bij de betrokken instanties.
Vergadering:
Contactpersoon: Martje Hermans – T 0479 72 16 76 – ouderkring@klimopherenthout.be

Raad voor Lokale Economie

Doel: het creëren van een overlegforum tussen de actoren op het vlak van lokale economie en het gemeentebestuur om zo samenwerking tot stand te brengen en de lokale economie promoten.
Vergadering:
Contactpersoon: Martine Lauwen – T 014 50 78 42 – martine.lauwen@herenthout.be

Seniorenraad

Doel: behandelen en coördineren van alle algemene aangelegenheden rond senioren, bevorderen van het seniorenwerk, de seniorenzorg en de integratie van personen van de derde leeftijd in de maatschappij.
Vergadering: 18 november 2019
Contactpersoon: Liesbeth Van Rompaey – T 014 50 77 11 – liesbeth.van.rompaey@herenthout.be

Sportraad

Doel: de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.
Vergadering: 10 december 2019
Contactpersoon: Hippo Adriaenssen – T 014 51 62 06 – sportdienst@herenthout.be

Stuurgroep Gezondheid

Doel: adviseren over het gezondheidsbeleid en gezondheidsthema’s.
Vergadering: 30 januari 2020 om 19.30u (Driane) en 5 maart 2020
Contactpersoon: Isabelle Bogemans – T 014 50 77 11 – isabelle.bogemans@herenthout.be

Toerismeraad

Doel: het bevorderen van een democratisch en coherent beleid inzake toerisme in het belang van de gemeente en haar bevolking, in coördinatie met toeristische partners en actoren en het versterken van de toeristische aantrekkingskracht en activiteit van de gemeente.
Vergadering: 7 november 2019 om 18.30u (feestzaal)
Contactpersoon: Stijn Schroven – T 014 50 78 52 – stijn.schroven@herenthout.be


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact