Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Je kan alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op de volgende pagina:

Geoportaal Herenthout

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid:

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van :

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vindt u er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.”

Bekendmaking gezamenlijk openbaar onderzoek

Ontwerp rooilijnplan voor Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan (deel) en Palleerstraat en voorlopig onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan voor Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan (deel) en Palleerstraat en ter realisatie van het bufferbekken

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Herenthout brengt ter kennis dat in de gemeenteraad van 4 juli 2022 het ontwerp van rooilijnplan voor Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan (deel) en Palleerstraat en het daaraan gekoppelde onteigeningsbesluit voorlopig werden vastgesteld.

In toepassing van het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 zal een gezamenlijk openbaar onderzoek worden gehouden van 1 augustus 2022 tot en met 30 augustus 2022 dat bestaat uit twee delen.

DEEL 1 Aankondiging over het ontwerp van rooilijnplan

Het gemeenteraadsbesluit van 4 juli 2022 tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan met bijbehorend plan en motivatienota, kan ingekeken worden bij

 • Het Departement Omgeving, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout. Maak daarvoor een afspraak op het nummer 014/50.21.21.
 • www.herenthout.be

Wanneer je opmerkingen of bezwaren wenst in te dienen over het ontwerp kan dit:

 • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen van Herenthout, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout;
 • of door te mailen naar bouwen.wonen@herenthout.be;
 • of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het gemeentehuis, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout. Maak daarvoor een afspraak op het nummer 014/50.21.21.

Hierbij vermeld je ‘bezwaarschrift tegen het rooilijnplan voor Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan (deel) en Palleerstraat’ in het onderwerp.

DEEL 2 Aankondiging over het voorlopig onteigeningsbesluit

Het gemeenteraadsbesluit van 4 juli 2022 tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan met bijbehorend plan en motivatienota, kan ingekeken worden bij

 • Het Departement Omgeving, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout. Maak daarvoor een afspraak op het nummer 014/50.21.21.
 • www.herenthout.be

Wanneer je opmerkingen of bezwaren wenst in te dienen over het ontwerp kan dit:

 • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen van Herenthout, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout;
 • of door te mailen naar bouwen.wonen@herenthout.be;
 • of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het gemeentehuis, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout. Maak daarvoor een afspraak op het nummer 014/50.21.21.

Hierbij vermeld je ‘bezwaarschrift tegen voorlopig onteigeningsbesluit voor Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan (deel) en Palleerstraat’ in het onderwerp.

Documenten ter inzage:


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact