Overzicht belastingen en retributies

 

Retributie / belasting Webpublicatie
Belasting op economische bedrijvigheid (voordien belasting op bedrijfsruimten) 29 december 2021
Retributie voor afgifte van administratieve stukken en voor administratieve prestaties 27 december 2021
Vaststelling gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing 27 december 2021
Vestiging aanvullende gemeentebelasting personenbelasting 27 december 2021
Belasting op leegstand van gebouwen  en woningen 27 december 2021
Belasting op tweede verblijven 27 december 2021
Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen 27 december 2021
Wijziging retributie op de inname van het openbaar domein voor kermisactiviteiten

Retributie op de inname van het openbaar domein voor kermisactiviteiten of activiteiten van kermisgastronomie

5 juli 2021

11 december 2019

Vaststelling gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing 1 februari 2021
Retributie op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten 16 november 2020
Belasting op het ophalen en verwerken van afval 16 november 2020
Retributie voor leveringen en werken voor derden 12 oktober 2020
Retributie op het innemen van een standplaats op markten en op het openbaar domein buiten de marktdag 11 mei 2020
Belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein 7 februari 2020
Belasting op het bouwen en uitbreiden van meergezinswoningen 11 december 2019
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij meergezinswoningen 11 december 2019
Belasting op ontgravingen 11 december 2019
Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken 11 december 2019
Retributie op de deelname aan de Speelpleinwerking 11 december 2019
Belasting op de begraving en uitstrooiing van stoffelijke resten en de bijzetting van asurnen in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats van personen vreemd aan de gemeente 11 december 2019
Belasting op reclameborden 11 december 2019
Belasting op tweede verblijven 11 december 2019
Opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven leegstandsheffing op bedrijfsruimten 11 december 2019
Retributie op de dienstverlening in de openbare bibliotheek 11 december 2019
Retributiereglement gemeenschapscentrum ‘Ter Voncke’ 11 december 2019
Retributie op het hakselen aan huis 11 december 2019
Retributie op de invordering van onbetaalde niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten 11 december 2019
Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein 11 december 2019
Retributie op het parkeren in een blauwe zone 11 december 2019
Retributie op het afleveren van recipiënten voor het inzamelen of verwerken van huishoudelijk afval 11 december 2019
Retributie op dossiers inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu 11 december 2019
Retributiereglement sportcentrum ’t Kapelleke 11 december 2019
Retributie op de verkoop van thermohygrometers 11 december 2019
Retributie op voornaamswijziging 11 december 2019
Retributie voor tussenkomsten van de hulpverleningszone Kempen ten laste van natuurlijke of rechtspersonen 6 januari 2015

 


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact