Overzicht belastingen en retributies

Belasting op het bouwen en uitbreiden van meergezinswoningen 11 december 2019
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij meergezinswoningen 11 december 2019
Belasting op ontgravingen 11 december 2019
Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken 11 december 2019
Retributie op de deelname aan de Speelpleinwerking 11 december 2019
Retributie voor tussenkomsten van de hulpverleningszone Kempen ten laste van natuurlijke of rechtspersonen 6 januari 2015
Geldig vanaf 1 januari 2020
Retributie / belasting Webpublicatie
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 11 december 2019
Gemeentebelasting op bedrijfsruimten 11 december 2019
Belasting op de begraving en uitstrooiing van stoffelijke resten en de bijzetting van asurnen in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats van personen vreemd aan de gemeente 11 december 2019
Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen 11 december 2019
Belasting op het ophalen en verwerken van afval 11 december 2019
Belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein (geldig vanaf 1 maart 2020) 7 februari 2020
Belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein (geldig tot 1 maart 2020) 11 december 2019
Belasting op reclameborden 11 december 2019
Belasting op tweede verblijven 11 december 2019
Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen 11 december 2019
Opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven leegstandsheffing op bedrijfsruimten 11 december 2019
Opcentiemen op de onroerende voorheffing 11 december 2019
Retributie voor afgifte van administratieve stukken en voor administratieve prestaties 11 december 2019
Retributie op het innemen van een standplaats op markten en op het openbaar domein buiten de marktdag 11 mei 2020
Retributie op de dienstverlening in de openbare bibliotheek 11 december 2019
Retributie op de verkoop van GFT-compost, topdressing (fijne compost) en potgrond 11 december 2019
Retributie op het leveren van diverse fracties afval in het gemeentelijk containerpark 11 december 2019
Retributiereglement gemeenschapscentrum ‘Ter Voncke’ 11 december 2019
Retributie op het hakselen aan huis 11 december 2019
Retributie op de invordering van onbetaalde niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten 11 december 2019
Retributie op de inname van het openbaar domein voor kermisactiviteiten of activiteiten van kermisgastronomie 11 december 2019
Retributie voor leveringen en werken voor derden 11 december 2019
Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein 11 december 2019
Retributie op het parkeren in een blauwe zone 11 december 2019
Retributie op het afleveren van recipiënten voor het inzamelen of verwerken van huishoudelijk afval 11 december 2019
Retributie op dossiers inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu 11 december 2019
Retributiereglement sportcentrum ’t Kapelleke 11 december 2019
Retributie op de verkoop van thermohygrometers 11 december 2019
Retributie op voornaamswijziging 11 december 2019
Geldig tot en met 31 december 2019
Retributie / belasting Webpublicatie
Belasting op het aan huis ophalen en verwerken van afval 16 september 2019
Vestiging van opcentiemen op de onroerende voorheffing 1 juli 2019
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 1 juli 2019
Retributie op verzoeken tot voornaamswijziging 15 november 2018
Retributie op de verkoop van thermohygrometers 15 november 2018
Vestiging retributie op de dienstverlening en het gebruik van de bibliotheek 5 februari 2018
Retributie op dossiers inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu 29 november 2017
Belasting op het afleveren van administratieve stukken 29 november 2017
Retributie op het leveren van administratieve prestaties 29 november 2017
Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen 26 juni 2017
Retributiereglement sportcentrum ’t Kapelleke 10 mei 2017
Retributie op de verkoop van GFT-compost, topdressing (fijne compost) en potgrond 18 april 2017
Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen 22 februari 2017
Retributie op werken aan gas en elektriciteit op het gemeentelijk openbaar domein 15 november 2016
Retributie op het leveren van diverse fracties afval in het gemeentelijk containerpark 15 november 2016
Retributie GOC Ter Voncke 23 oktober 2015
Belasting op reclameborden 1 oktober 2014
Retributie op het gebruik van sportinfrastructuur ’t Kapelleke 13 januari 2014
Retributie op het parkeren in een blauwe zone 13 januari 2014
Belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein 13 januari 2014
Retributie op het afleveren van recipiënten voor het inzamelen of verwerken van huishoudelijk afval 3 oktober 2013
Retributie op het hakselen aan huis 3 oktober 2013
Retributie op het gebruik van elektriciteitskasten 19 juli 2013
Retributie op het innemen van een standplaats op markten en op het openbaar domein buiten de marktdag 19 juli 2013
Retributie voor leveringen en werken voor derden 19 juli 2013
Retributie op de inname van het openbaar domein voor kermisactiviteiten of activiteiten van kermisgastronomie 9 juli 2013
Belasting op de begraving en uitstrooiing van stoffelijke resten en de bijzetting van asurnen in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats van personen vreemd aan de gemeente 24 juni 2013
Retributie op de invordering van onbetaalde niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten 20 juni 2013
Belasting op de uitstalling van waren en voorwerpen op het openbaar domein 20 juni 2013
Belasting op drijfkracht 20 juni 2013
Belasting op tweede verblijven 20 juni 2013
Retributie op het aanbrengen van een naamplaatje op de gedenkzuil bij de strooiweide op de gemeentelijke begraafplaats 19 juni 2013

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact