Overzicht belastingen en retributies

 

Retributie / belasting Webpublicatie
Belasting op het aan huis ophalen en verwerken van afval 16 september 2019
Vestiging van opcentiemen op de onroerende voorheffing 1 juli 2019
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 1 juli 2019
Retributie op verzoeken tot voornaamswijziging 15 november 2018
Retributie op de verkoop van thermohygrometers 15 november 2018
Vestiging retributie op de dienstverlening en het gebruik van de bibliotheek 5 februari 2018
Retributie op dossiers inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu 29 november 2017
Belasting op het afleveren van administratieve stukken 29 november 2017
Retributie op het leveren van administratieve prestaties 29 november 2017
Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen 26 juni 2017
Retributiereglement sportcentrum ’t Kapelleke 10 mei 2017
Retributie op de verkoop van GFT-compost, topdressing (fijne compost) en potgrond 18 april 2017
Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen 22 februari 2017
Retributie op werken aan gas en elektriciteit op het gemeentelijk openbaar domein 15 november 2016
Retributie op het leveren van diverse fracties afval in het gemeentelijk containerpark 15 november 2016
Retributie deelname Speelpleinwerking 29 februari 2016
Retributie GOC Ter Voncke 23 oktober 2015
Retributie voor tussenkomsten van de hulpverleningszone Kempen ten laste van natuurlijke of rechtspersonen 6 januari 2015
Belasting op reclameborden 1 oktober 2014
Retributie op het gebruik van sportinfrastructuur ’t Kapelleke 13 januari 2014
Retributie op het parkeren in een blauwe zone 13 januari 2014
Belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein 13 januari 2014
Retributie op het vervangen van een toegangskaart voor het containerpark 17 oktober 2013
Retributie op het bestrijden van processierupsen op privé-eigendommen door het gemeentepersoneel 4 oktober 2013
Retributie op het afleveren van recipiënten voor het inzamelen of verwerken van huishoudelijk afval 3 oktober 2013
Retributie op het ter beschikking stellen van rattenvergif en rattenvoerdozen 3 oktober 2013
Retributie op het hakselen aan huis 3 oktober 2013
Contantbelasting op het opruimen en verwijderen van sluikstortafval 3 oktober 2013
Belasting op hinderlijke inrichtingen 3 oktober 2013
Retributie op het gebruik van elektriciteitskasten 19 juli 2013
Retributie op het innemen van een standplaats op markten en op het openbaar domein buiten de marktdag 19 juli 2013
Retributie voor leveringen en werken voor derden 19 juli 2013
Retributie op de inname van het openbaar domein voor kermisactiviteiten of activiteiten van kermisgastronomie 9 juli 2013
Belasting op de begraving en uitstrooiing van stoffelijke resten en de bijzetting van asurnen in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats van personen vreemd aan de gemeente 24 juni 2013
Retributie op de invordering van onbetaalde niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten 20 juni 2013
Belasting op de uitstalling van waren en voorwerpen op het openbaar domein 20 juni 2013
Belasting op drijfkracht 20 juni 2013
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij meergezinswoningen 20 juni 2013
Belasting op tweede verblijven 20 juni 2013
Retributie op het aanbrengen van een naamplaatje op de gedenkzuil bij de strooiweide op de gemeentelijke begraafplaats 19 juni 2013
Belasting op ontgravingen 19 juni 2013

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact