Algemeen directeur

Annick Annick Van Leemput – Algemeen directeur lokaal bestuur Herenthout

T 014 50 78 31 – annick.van.leemput@herenthout.be

 

 

 

Bevoegdheden:

  • hoofd van het personeel en bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer
  • algemene leiding van de administratie
  • verantwoordelijk voor de dossiers die voorgelegd worden aan de vergaderorganen
  • opmaak van de notulen
  • afhandeling van de dossiers
  • belast met de werking van de diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid
  • belast met de interne controle op de werking van de diensten

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact