Algemeen directeur

Liesbeth Lambaerts – Algemeen directeur lokaal bestuur

T 014 50 21 21 – algemeen.directeur@herenthout.be

Bevoegdheden:

  • hoofd van het personeel en bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer
  • algemene leiding van de administratie
  • verantwoordelijk voor de dossiers die voorgelegd worden aan de vergaderorganen
  • opmaak van de notulen
  • afhandeling van de dossiers
  • belast met de werking van de diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid
  • belast met de interne controle op de werking van de diensten

© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact