College van burgemeester en schepenen / Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen:

  • staat in voor het dagelijkse beheer van de gemeente;
  • vergadert over uiteenlopende dossiers en vragen;
  • bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor;
  • voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.

Het vast bureau:

  • staat in voor het dagelijkse beheer van het OCMW;
  • vergadert over uiteenlopende dossiers en vragen;
  • bereidt de vergaderingen van de OCMW-raad voor;
  • voert de beslissingen van de OCMW-raad uit.

Het vast bureau heeft dezelfde samenstelling als het college van burgemeester en schepenen waarbij de burgemeester van rechtswege de voorzitter van het vast bureau is en de schepenen de leden van het vast bureau zijn.

De vergaderingen van het college en het vast bureau zijn niet openbaar.


Stijn Raeymaekers – burgemeester
Leibeeklaan 26 – 2270 Herenthout

Bevoegdheden: burgerlijke stand, algemeen beleid en personeel, politie, veiligheid en brandweer, kerkfabriek/begraafplaats, openbare werken, patrimonium en groenbeheer

Spreekuur: na afspraak op maandagnamiddag en -avond
0476 52 37 32 – burgemeester@herenthout.be of stijn.raeymaekers@herenthout.be

 

Stefanie Vrins – 1ste schepen
Koestraat 85 – 2270 Herenthout

Bevoegdheden: sport, communicatie, informatie, voorlichting en ICT, ruimtelijke ordening, toerisme en recreatie

Spreekuur: na afspraak
0476 78 07 37 – stefanie.vrins@herenthout.be

 

Sander Ooms – 2de schepen
Kempenlaan 7 – 2270 Herenthout

Bevoegdheden: jeugd, cultuur en bibliotheek, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs en muziekacademie

Spreekuur: na afspraak
0494 78 56 08 – sander.ooms@herenthout.be

 

Maurice Helsen – 3de schepen
Ten Venne 23 – 2270 Herenthout

Bevoegdheden: financiën, verkeer en mobiliteit, lokale economie, middenstand, land- en tuinbouw

Spreekuur: na afspraak
0475 48 78 77 –  maurice.helsen@herenthout.be

 

Willy Torfs – 4de schepen
Heikant 13 – 2270 Herenthout

Bevoegdheden: voorzitter bijzonder comité sociale dienst, huisvesting, milieu en afvalbeleid, sociale zaken, dierenwelzijn

Spreekuur: na afspraak
0495 64 00 92 – willy.torfs@herenthout.be


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact