Publicaties

Beleidsplannen
Jaarverslagen
Jaarrekening gemeente en OCMW 2019 webpublicatie 23 juni 2020
Reglementen Gemeente
Reglement Datum aangenomen Webpublicatie
Schoolreglement gemeenteschool Klim-op 6 juli 2020 25 juli 2020
Huishoudelijk reglement speelpleinwerking 8 juni 2020 18 juni 2020
Sociale dienst personeel 8 juni 2020 18 juni 2020
Gemeentelijke cadeaubon 11 mei 2020 25 mei 2020
Reglement voor ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein (ambulante handel) 11 mei 2020 20 mei 2020
Maatregelen tijdens federale fase (COVID 19) – gemeenteraad – raad voor maatschappelijk welzijn 29 april 2020 30 april 2020
Reglement houdende toekenning geboortepremie 2 maart 2020 20 mei 2020
Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 2 maart 2020 20 mei 2020
Huishoudelijk reglement GOC Ter Voncke 2 december 2019 18 december 2019
Reglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen 2 december 2019 17 december 2019
Reglement inzake het leegstandsregister van woningen en gebouwen 2 december 2019 17 december 2019
Reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum 22 mei 2019
Reglement bibliotheekcommissie 22 mei 2019
Huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen 21 maart 2019
Reglement op publiciteit op spanframes langs de invalswegen 21 maart 2019
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 21 maart 2019
Subsidiereglement ‘Versterking kernwinkelgebied’ 22 januari 2019
Verkeersreglement
Aanvullingen:
7/09/20: Te Astridlaan, vanaf het kruispunt met Jodenstraat en over een afstand van
20 m straatinwaarts wordt in beide rijrichtingen een stilstaan- en parkeerverbod
ingevoerd.
19/08/19: artikelen 53 tot en met 77: voor de parkeerplaatsen in Kloosterstraat voor Huis van het Kind wordt een beperkte parkeertijd op weekdagen tussen 6.30u en 8.30u en tussen 15.30u en 18.30u van 15 min. ingevoerd.
18/02/19: artikel 66, locaties van parkeerplaatsen ten behoeve van mindervaliden, wordt aangevuld met ‘parking Vonckstraat, achter de pastorij (2)’. Voor de parkeerplaatsen op de Markt, voor en na het postkantoor wordt een beperkte parkeertijd van 15 minuten ingevoerd.
21/01/19: artikel 8 wordt gewijzigd ingevolge het instellen van een fietsstraat in Zwanenberg.
22/10/18: aanvulling van artikel 55: instellen van een parkeerverbod op de rijbaan ter hoogte van de woning met huisnummer 16.
Laatste aanvulling:
9 september 2020
Subsidiereglement zwembaden 5 oktober 2018
Politiereglement ‘Publiek toegankelijke gebouwen en evenementen’ 12 maart 2018
Schoolreglement gemeentelijke muziekacademie 29 december 2017
Reglement op de toewijzing van bouwgronden in de verkaveling ‘Cardijnlaan’ 21 december 2017
Huishoudelijk reglement sportcentrum ’t Kapelleke 10 mei 2017
Wijziging statuten en huishoudelijk reglement projectvereniging ‘Kempens Karakter’

Huishoudelijk reglement Kempens Karakter

3 februari 2020
Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 15 november 2016
Reglement vaststellen speelregels voor het inrichten van speelstraten 8 september 2016
Reglement ter ondersteuning van buurt- en wijkfeesten 30 juni 2016
Reglement houdende het verlenen van steun aan verenigingen bij het huren van tenten 30 juni 2016
Klachtenreglement 26 april 2016
Vestigingspremie voor zelfstandigen 1 maart 2016
Uitleenreglement PretCamionette 26 januari 2016
Ter beschikking stellen van materieel 12 januari 2016
Aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen 22 juli 2015
Dienstreglement openbare bibliotheek 3 april 2015
Ondersteuning jeugdcultuur 2 maart 2015
Afvoeren van boeken, audiovisuele materialen en tijdschriften bibliotheek 26 november 2014
Tussenkomst in de kosten van sportbeleving 26 november 2014
Plaatsen berichten infobord 21 oktober 2013
Gevelborden ‘Minder snel, dank je wel’ 8 oktober 2013
Subsidiëring aankoop gronden door natuurverenigingen 8 oktober 2013
Toekenning eretitel gewezen schepenen 11 maart 2013
Reglementen OCMW
Gemeentenieuws
Drianekes
Jeugdgids
Overige
Document Datum aangenomen Webpublicatie
Deontologische code voor werknemers gemeente 2 december 2019 17 december 2019
Deontologische code voor gemeenteraadsleden 2 december 2019 18 december 2019
Deontologische code voor werknemers OCMW 2 december 2019 17 december 2019
Deontologische code voor leden OCMW-raad 2 december 2019 17 december 2019
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)
Mobiliteitsplan
Politiecodex 6 juli 2020 8 juli 2020
Protocol gemengde inbreuken
Rechtspositieregeling gemeente laatste wijziging 11/05/2020 25 mei 2020
Rechtspositieregeling OCMW laatste wijziging 11/05/2020 20 mei 2020

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact