Publicaties

Infobladen

Naam
Gemeentenieuws oktober 2017
Gemeentenieuws juni 2017
Gemeentenieuws april 2017
Gemeentenieuws januari 2017
Gemeentenieuws oktober 2016
Gemeentenieuws juli 2016
Jeugdgids december 2017
Drianekes september 2017
Drianekes mei 2017
Drianekes januari 2017
Drianekes september 2016

Reglementen gemeente

Reglement                                                                                     Webpublicatie
Retributiereglement sportcentrum ’t Kapelleke 14 november 2017
Reglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen 26 juni 2017
Huishoudelijk reglement sportcentrum ’t Kapelleke 10 mei 2017
Reglement op de toewijzing van bouwgronden in de verkaveling ‘Cardijnlaan’ 10 mei 2017
Wijziging statuten en huishoudelijk reglement projectvereniging ‘Kempens Karakter’ 10 mei 2017
Reglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen 22 februari 2017
Lokaal toewijzingsreglement 15 november 2016
Reglement houdende toekenning geboortepremie 15 november 2016
Reglement vaststellen speelregels voor het inrichten van speelstraten 8 september 2016
Reglement ter ondersteuning van buurt- en wijkfeesten 30 juni 2016
Reglement houdende het verlenen van steun aan verenigingen bij het huren van tenten 30 juni 2016
Aanpassing lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen (uitbreiding aantal bejaardenwoningen) 1 juni 2016
Klachtenreglement 26 april 2016
Vestigingspremie voor zelfstandigen 1 maart 2016
Uitleenreglement PretCamionette 26 januari 2016
Gemeentelijke cadeaubon 26 januari 2016
Ter beschikking stellen van materieel 12 januari 2016
Verkeersreglement 23 oktober 2015
Huishoudelijk reglement GOC Ter Voncke 23 oktober 2015
Huishoudelijk reglement gemeenteraad 24 november 2015
Schoolreglement gemeenteschool Klim-op 15 september 2015
Aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen 22 juli 2015
Dienstreglement openbare bibliotheek 3 april 2015
Ondersteuning jeugdcultuur 2 maart 2015
Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 2 maart 2015
Afvoeren van boeken, audiovisuele materialen en tijdschriften bibliotheek 26 november 2014
Tussenkomst in de kosten van sportbeleving 26 november 2014
Sociale dienst 21 oktober 2013
Plaatsen berichten infobord 21 oktober 2013
Gevelborden ‘Minder snel, dank je wel’ 8 oktober 2013
Subsidiëring aankoop gronden door natuurverenigingen 8 oktober 2013
Organiek reglement bibliotheekcommissie 11 maart 2013
Organiek reglement beheersorgaan GOC 11 maart 2013
Toekenning eretitel gewezen schepenen 11 maart 2013

Reglementen OCMW

Reglement Webpublicatie
Steunnorm tegemoetkoming Socio-culturele participatie 2017 15 mei 2017
Retributie op de invordering van onbetaalde niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten 22 maart 2017
Huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW 20 februari 2017
Reglement Dringende Hulpverlening 20 februari 2017
Huishoudelijk reglement verhuur cafetaria/polyvalente ruimten Huis Driane 6 mei 2016
Sociaal tarief Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang en mini-crèche 13 mei 2015
Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang 17 april 2015
Sociale Dienst Personeel 17 april 2015
Poetsdienst 11 december 2014
Uit- en Thuismobiel 18 augustus 2014
Huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW 25 juli 2014
Klachtenprocedure 25 juli 2014
Toewijzingsreglement Groep van Assistentiewoningen Huis Driane 12 mei 2014

Jaarverslagen

Naam
Jaarverslag Kids & co 2016
Jaarverslag Ouderenzorg 2016
Jaarverslag Personeel & Organisatie 2016
Jaarverslag Sociale Dienst 2016

Overige publicaties

Naam
Beleidsprogramma gemeente 2013 – 2018
Meerjarenplanning gemeente 2014-2019 (aanpassing 2017)
Meerjarenplan OCMW 2014-2019 (aanpassing 2017)
Budget gemeente 2017
Budget OCMW 2017
Jaarrekening gemeente 2016
Jaarrekening OCMW 2016
Mobiliteitsplan
Politiecodex en protocol gemengde inbreuken

 


© 2017 Herenthout | Privacy | Contact