Publicaties

Beleidsplannen
Meerjarenplan  2022-2025 – Aanpassing 1 webpublicatie 2 juni 2022
Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2022 (20 december 2021)
Strategische notaFinanciële nota
ToelichtingDocumentatie
webpublicatie 27 december 2021
Richtlijnen kernversterking webpublicatie 17 september 2021
Energie- en klimaatactieplan webpublicatie 3 augustus 2021
Meerjarenplan 2021-2025 – Aanpassing 1 webpublicatie 21 juni 2021
Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2021 (14 december 2020)
Strategische notaFinanciële nota
ToelichtingDocumentatie
webpublicatie 17 december 2020
Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 1 (juni 2020) webpublicatie 23 juni 2020
Meerjarenplan 2020-2025

Publicatie ‘Krachtlijnen van het meerjarenplan 2020-2025’

webpublicatie 23 december 2019
Meerjarenplan 2020-2025 – documentatie webpublicatie 23 december 2019
Meerjarenplan 2020-2025 – overzicht doelstellingen, actieplannen en acties webpublicatie 23 december 2019
Omgevingsanalyse 2019 webpublicatie 23 december 2019
Jaarverslagen
Jaarrekening gemeente en OCMW 2021 webpublicatie 1 juni 2022
Documentatie jaarrekening 2021 webpublicatie 1 juni 2022
Jaarrekening gemeente en OCMW 2020

Documentatie

webpublicatie 23 juni 2021
Jaarrekening gemeente en OCMW 2019 webpublicatie 23 juni 2020
Reglementen Gemeente
Reglement Datum aangenomen Webpublicatie
Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad 7 november 2022 16 november 2022
Reglement houdende het verlenen van steun aan verenigingen bepaalde activiteiten – wijziging 7 november 2022 16 november 2022
Goedkeuring retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein 7 november 2022 16 november 2022
Goedkeuring van de politieverordening betreffende kleine snelheidsovertredingen 5 september 2022 12 september 2022
Goedkeuring aanvullend verkeersreglement inzake het wegverkeer 4 juli 2022 7 juli 2022
Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 2 mei 2022 11 mei 2022
Herziening subsidiereglement sport 2 mei 2022 11 mei 2022
Huishoudelijk reglement speelpleinwerking 2 mei 2022 11 mei 2022
Retributiereglement Zaal Lux 24 januari 2022 31 januari 2022
Huishoudelijk Reglement Zaal Lux 24 januari 2022 31 januari 2022
Politieverordening betreffende overtredingen stilstaan en parkeren 20 december 2021 3 januari 2022
Reglement op de toewijzing van bouwgronden in de verkaveling ‘Cardijnlaan’ 20 december 2021 27 december 2021
Subsidiereglement zwembaden 4 oktober 2021 12 oktober 2021
Reglement Digitale Infoborden 5 juli 2021 12 juli 2021
Reglement gemeentelijke muziekacademie 7 juni 2021 21 juni 2021
Vestiging retributie op de dienstverlening bibliotheek 7 juni 2021 21 juni 2021
Dienstreglement Bibliotheek 7 juni 2021 21 juni 2021
Retributie op de inzameling en verwerking van medisch afval 7 juni 2021 21 juni 2021
Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Gelderstraat 7 juni 2021 21 juni 2021
Reglement toewijzing van bouwgronden Meulenveld 7 juni 2021 21 juni 2021
Reglement inzake het leegstandsregister van woningen en gebouwen 3 mei 2021 7 mei 2021
Reglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen 3 mei 2021 7 mei 2021
Opheffing van de delegatie van permanente aanvullende verkeersreglementen 14 december 2020 23 december 2020
Parkeerzorgkaart 14 december 2020 23 december 2020
Reglement tegeltuintjes 14 december 2020 22 december 2020
Maatregelen tijdens federale fase (COVID 19) – gemeenteraad – raad voor maatschappelijk welzijn 9 november 2020 16 november 2020
Schoolreglement gemeenteschool Klim-op 6 juli 2020 25 juli 2020
Huishoudelijk reglement speelpleinwerking 8 juni 2020 18 juni 2020
Gemeentelijke cadeaubon 11 mei 2020 25 mei 2020
Reglement voor ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein (ambulante handel) 11 mei 2020 20 mei 2020
Reglement houdende toekenning geboortepremie 2 maart 2020 20 mei 2020
Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 2 maart 2020 20 mei 2020
Wijziging statuten en huishoudelijk reglement projectvereniging ‘Kempens Karakter’

Huishoudelijk reglement Kempens Karakter

3 februari 2020
Huishoudelijk reglement GOC Ter Voncke 2 december 2019 18 december 2019
Reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum 22 mei 2019
Reglement bibliotheekcommissie 22 mei 2019
Huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen 21 maart 2019
Reglement op publiciteit op spanframes langs de invalswegen 21 maart 2019
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 21 maart 2019
Verkeersreglement
Aanvullingen:
5 juli 2021: invoering
verkeersmaatregelen ten gevolge van definitieve opstellingen
16/11/2020: vaste zone 30 in de handelskern
7/09/2020: Te Astridlaan, vanaf het kruispunt met Jodenstraat en over een afstand van
20 m straatinwaarts wordt in beide rijrichtingen een stilstaan- en parkeerverbod
ingevoerd.
19/08/2019: artikelen 53 tot en met 77: voor de parkeerplaatsen in Kloosterstraat voor Huis van het Kind wordt een beperkte parkeertijd op weekdagen tussen 6.30u en 8.30u en tussen 15.30u en 18.30u van 15 min. ingevoerd.
18/02/2019: artikel 66, locaties van parkeerplaatsen ten behoeve van mindervaliden, wordt aangevuld met ‘parking Vonckstraat, achter de pastorij (2)’. Voor de parkeerplaatsen op de Markt, voor en na het postkantoor wordt een beperkte parkeertijd van 15 minuten ingevoerd.
21/01/2019: artikel 8 wordt gewijzigd ingevolge het instellen van een fietsstraat in Zwanenberg.
22/10/2018: aanvulling van artikel 55: instellen van een parkeerverbod op de rijbaan ter hoogte van de woning met huisnummer 16.
Laatste aanvulling:
12 juli 2021
Politiereglement ‘Publiek toegankelijke gebouwen en evenementen’ 12 maart 2018
Huishoudelijk reglement sportcentrum ’t Kapelleke 10 mei 2017
Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 15 november 2016
Reglement vaststellen speelregels voor het inrichten van speelstraten 8 september 2016
Reglement ter ondersteuning van buurt- en wijkfeesten 30 juni 2016
Reglement houdende het verlenen van steun aan verenigingen bij het huren van tenten 30 juni 2016
Klachtenreglement 26 april 2016
Vestigingspremie voor zelfstandigen 1 maart 2016
Uitleenreglement PretCamionette 26 januari 2016
Ter beschikking stellen van materieel 12 januari 2016
Aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen 22 juli 2015
Ondersteuning jeugdcultuur 2 maart 2015
Afvoeren van boeken, audiovisuele materialen en tijdschriften bibliotheek 26 november 2014
Tussenkomst in de kosten van sportbeleving 26 november 2014
Gevelborden ‘Minder snel, dank je wel’ 8 oktober 2013
Subsidiëring aankoop gronden door natuurverenigingen 8 oktober 2013
Toekenning eretitel gewezen schepenen 11 maart 2013
Reglementen OCMW
Gemeentenieuws
Drianekes
Jeugdgids
Overige
Document Datum aangenomen Webpublicatie
Handhavingsplan gemeente Herenthout 4 juli 2022 5 juli 2022
Rechtspositieregeling Gemeente & OCMW 5 juli 2021 6 augustus 2021
Deontologische code voor werknemers gemeente 2 december 2019 17 december 2019
Deontologische code voor gemeenteraadsleden 2 december 2019 18 december 2019
Deontologische code voor werknemers OCMW 2 december 2019 17 december 2019
Deontologische code voor leden OCMW-raad 2 december 2019 17 december 2019
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)
Mobiliteitsplan
Politiecodex 6 juli 2020 8 juli 2020
Protocol gemengde inbreuken

© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact