Publicaties

Beleidsplannen
Jaarverslagen
Reglementen Gemeente
Reglement Webpublicatie
Reglement inzake het leegstandsregister van woningen en gebouwen 8 februari 2019
Subsidiereglement ‘Versterking kernwinkelgebied’ 22 januari 2019
Verkeersreglement
Wijziging: Het college van burgemeester en schepenen heeft in vergadering van 21 januari 2019 beslist artikel 8 te wijzigen ingevolge het instellen van een fietsstraat in Zwanenberg.
Wijziging: Het college van burgemeester en schepenen heeft in vergadering van 22 oktober 2018 beslist een aanvulling van artikel 55 te doen betreffende het instellen van een parkeerverbod op de rijbaan, in concreto het instellen van een parkeerverbod in de Lindelaan, ter hoogte van de woning met huisnummer 16.
26 oktober 2018
Subsidiereglement zwembaden 5 oktober 2018
Politiereglement ‘Publiek toegankelijke gebouwen en evenementen’ 12 maart 2018
Schoolreglement gemeenteschool Klim-op 29 december 2017
Schoolreglement gemeentelijke muziekacademie 29 december 2017
Reglement op de toewijzing van bouwgronden in de verkaveling ‘Cardijnlaan’ 21 december 2017
Reglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen 26 juni 2017
Huishoudelijk reglement sportcentrum ’t Kapelleke 10 mei 2017
Wijziging statuten en huishoudelijk reglement projectvereniging ‘Kempens Karakter’ 10 mei 2017
Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 15 november 2016
Reglement houdende toekenning geboortepremie 15 november 2016
Reglement vaststellen speelregels voor het inrichten van speelstraten 8 september 2016
Reglement ter ondersteuning van buurt- en wijkfeesten 30 juni 2016
Reglement houdende het verlenen van steun aan verenigingen bij het huren van tenten 30 juni 2016
Klachtenreglement 26 april 2016
Vestigingspremie voor zelfstandigen 1 maart 2016
Uitleenreglement PretCamionette 26 januari 2016
Gemeentelijke cadeaubon 26 januari 2016
Ter beschikking stellen van materieel 12 januari 2016
Huishoudelijk reglement GOC Ter Voncke 23 oktober 2015
Huishoudelijk reglement gemeenteraad 24 november 2015
Aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen 22 juli 2015
Dienstreglement openbare bibliotheek 3 april 2015
Ondersteuning jeugdcultuur 2 maart 2015
Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 2 maart 2015
Afvoeren van boeken, audiovisuele materialen en tijdschriften bibliotheek 26 november 2014
Tussenkomst in de kosten van sportbeleving 26 november 2014
Sociale dienst 21 oktober 2013
Plaatsen berichten infobord 21 oktober 2013
Gevelborden ‘Minder snel, dank je wel’ 8 oktober 2013
Subsidiëring aankoop gronden door natuurverenigingen 8 oktober 2013
Organiek reglement bibliotheekcommissie 11 maart 2013
Organiek reglement beheersorgaan GOC 11 maart 2013
Toekenning eretitel gewezen schepenen 11 maart 2013
Reglementen OCMW
Gemeentenieuws
Drianekes
Jeugdgids
Overige

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact