Belgische nationaliteit verwerven

Inhoud

Je kan de Belgische nationaliteit op drie manieren verwerven:

  • Automatische toekenning: minderjarige kinderen verkrijgen automatisch de Belgische nationaliteit op het ogenblik dat één van de ouders Belg wordt.
  • Nationaliteitsverklaring of -keuze: onder bepaalde voorwaarden leg je als meerderjarige deze verklaring af in de gemeente waar je woont. Er zijn verschillende procedures.
  • Naturalisatie: alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist in alle vrijheid.

Meer info

www.agii.be

Naar top