Ben je klaar voor het afronden van betalingen?

Publicatiedatum: 25 sep 2019

Op 1 december 2019 wordt het verplicht om het totaalbedrag dat een consument aan een onderneming in cash betaalt, af te ronden. Dit geldt ook als de consument slechts een deel van het totaalbedrag in cash betaalt.

Concreet betekent dit dat bij cashbetalingen totaalbedragen telkens naar boven of beneden moeten worden afgerond al naar gelang het bedrag het dichtst bij 0 of 5 cent ligt. Voorwaarden zijn dat de betaling gebeurt in het bijzijn van de consument en de verkoper en dat het te betalen bedrag meer dan 5 cent bedraagt.

Het is de bedoeling om het aantal munten van 1 en 2 cent dat in ons land in omloop is, sneller te doen afnemen. Hierdoor wordt het leven van consumenten en ondernemingen vergemakkelijkt en worden de kosten voor de overheid verminderd.

Voer je een economische activiteit uit door producten of diensten aan consumenten te verkopen, dan moet je je nu voorbereiden door bijvoorbeeld je kassasysteem aan te passen.

Meer informatie kan je vinden op de website https://www.goedafgerond.belgium.be of bij de FOD Economie op het gratis nummer 0800 120 33.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact