Bescherm jezelf als verhuurder met een conformiteitsattest

Publicatiedatum: 31 mei 2017

Wie een woning of appartement verhuurt, is verplicht een plaatsbeschrijving op te maken. In de praktijk is het vooral de verhuurder die er belang bij heeft om een nauwkeurige plaatsbeschrijving op te maken. Zonder plaatsbeschrijving is het zeer moeilijk om op het einde van de huurovereenkomst aan te tonen in welke staat de woning was bij aanvang van het huurcontract. De plaatsbeschrijving is dus een belangrijk instrument ter bescherming van de eigendom van de verhuurder. Maar wist je dat je je huurwoning ook kunt beschermen via een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de in Vlaanderen verplichte minimale veiligheids- en kwaliteitseisen. Met dit attest kun je als verhuurder dus aantonen dat je woning voldoet alle eisen met betrekking tot sanitair, elektriciteit, stabiliteit, verluchting en verlichting … In tegenstelling tot een plaatsbeschrijving is een conformiteitsattest niet verplicht.

Een plaatsbeschrijving en een conformiteitsattest zijn vaak complementair: terwijl in een plaatsbeschrijving de toestand van de woning (en de eventuele gebreken) beschreven worden, worden in een conformiteitsattest de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen vastgelegd. Zo wordt in een plaatsbeschrijving bijvoorbeeld opgenomen dat een keukenkast beschadigd is, terwijl een conformiteitsattest aangeeft dat de elektrische installatie voldoet aan de veiligheidsnormen. Naast de plaatsbeschrijving kan het conformiteitsattest dus een belangrijk document vormen bij latere betwistingen omtrent de staat van de woning.

Het conformiteitsattest moet worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. Op basis van een woningonderzoek wordt nagegaan of de woning conform de Vlaamse Wooncode is. Indien het pand voldoet aan de kwaliteitsnormen wordt het conformiteitsattest afgeleverd. Een conformiteitsattest is in principe 10 jaar geldig.

De kostprijs van een conformiteitsattest bedraagt 61,97 euro.

Meer info? bouwen.wonen@herenthout.be

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact