Bestrijding van processierupsen

Inhoud

Elke eigenaar of gebruiker van een terrein is verplicht preventieve maatregelen te nemen tegen de ontwikkeling van processierupsen of moet instaan voor het curatief verwijderen van rupsen en nesten als hun aanwezigheid een gevaar vormt voor andere burgers. Dit is bepaald in de politiecodex.

Deze bestrijding houdt in dat de rupsen en nesten al naargelang de techniek van de aannemer worden verbrand en/of opgezogen of manueel worden weggehaald.

Zie je een nest op openbaar domein? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente.

Externe links

Naar top