Bestrijding van processierupsen

Publicatiedatum: 13 jun 2018

Er werden recent aan de sporthal en in de omringende bossen nesten van processierupsen vastgesteld. Het lokaal bestuur heeft bijgevolg een firma aangesteld om haarden met processierupsen te bestrijden. Als je op openbaar domein processierupsen waarneemt, vragen we dan ook dit te melden aan het loket Bouwen & Wonen.

Elke eigenaar of gebruiker van een terrein is verplicht preventieve maatregelen te nemen tegen de ontwikkeling van processierupsen of moet instaan voor het curatief verwijderen van rupsen en nesten als hun aanwezigheid een gevaar vormt voor andere burgers. Dit is bepaald in de politiecodex.

Deze bestrijding houdt in dat de rupsen en nesten al naargelang de techniek van de aannemer worden verbrand en/of opgezogen of manueel worden weggehaald.

Meer info vind je op www.provincieantwerpen.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact