Bestrijding van processierupsen

Publicatiedatum: 18 mei 2020

Jaarlijks wordt Herenthout, net zoals de omringende gemeenten, geplaagd door de processierups. Ze zijn nog niet meteen zichtbaar, maar we nemen toch al onze voorzorgen.

Het lokaal bestuur heeft een firma aangesteld om haarden met processierupsen te bestrijden. Zodra de hinder ontstaat, wordt de firma ingeschakeld om de rupsen weg te branden.

Als je op openbaar domein processierupsen waarneemt, vragen we dan ook dit te melden aan de milieudienst via milieudienst@herenthout.be of T 014 50 78 44.

Elke eigenaar of gebruiker van een terrein is verplicht preventieve maatregelen te nemen tegen de ontwikkeling van processierupsen of moet instaan voor het curatief verwijderen van rupsen en nesten als hun aanwezigheid een gevaar vormt voor andere burgers. Dit is bepaald in de politiecodex.

Deze bestrijding houdt in dat de rupsen en nesten al naargelang de techniek van de aannemer worden verbrand en/of opgezogen of manueel worden weggehaald. Voor een overzicht van aannemers in de buurt kan je terecht bij de milieudienst.

Meer info vind je opĀ www.provincieantwerpen.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact