Bijstelling van een omgevingsvergunning voor verkavelingen

Inhoud

Een vergunde verkaveling kan gewijzigd worden. De eigenaar van een kavel, gelegen in een vergunde verkaveling, kan voor het perceel een wijziging aanvragen van de omgevingsvergunning voor verkavelingen en de daarin opgenomen voorschriften.

Je kan alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op het Geoportaal.

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. De afhandeling verloopt via een centraal loket dat alle instanties toegang geeft tot het dossier.

  • De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dit duurt 30 dagen, de gemeente zal een bekendmaking tot verkavelingsaanvraag uithangen op de betrokken percelen. Tijdens deze periode kunnen bezwaren worden ingediend.
  • Na het afsluiten van het openbaar onderzoek neemt het college een beslissing over de aanvraag.

Kostprijs

De retributie voor het afleveren van een wijziging van een omgevingsvergunning voor verkavelingen bedraagt 110,00 euro (geïndexeerd tarief 2023).

Meer info

Bijstelling van een bestaande verkaveling

Digitaal loket

Naar top