Bijzonder comité sociale dienst

De OCMW-raad heeft naast het vast bureau nog een tweede uitvoerend orgaan, namelijk het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het comité is bevoegd voor de steunverlening in individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

De vergaderingen van het bijzonder comité zijn niet openbaar.

Samenstelling

Naar top