Bouwgronden te koop – deadline 15 februari 2018

Publicatiedatum: 03 dec 2017

Ben je van plan om te bouwen en liefst in Herenthout? Heb je interesse in de aankoop van een bouwgrond? Dan kan je je van 1 december 2017 tot en met 15 februari 2018 kandidaat stellen bij het Loket Bouwen & Wonen op het gemeentehuis. Momenteel zijn 13 percelen te koop die gelegen zijn tegen Sportstraat en Cardijnlaan.

 Opmetingsplan loten 4 t.e.m. 16
 Opmetingsplan loten 25 en 26

Toewijzingsreglement
De gronden worden verkocht via een toewijzingsreglement dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Aan de kandidaat-kopers worden punten toegekend overeenkomstig enkele criteria. Deze criteria zijn gewijzigd ten opzichte van de verkoop in september 2017.

Inschrijvingswijze
Bij afgifte van het ingevulde inschrijvingsformulier aan het Loket Bouwen & Wonen, voorzien van de nodige bijlagen en 25,00 euro inschrijvingsgeld, krijg je een gedateerd ontvangstbewijs mee waarmee je inschrijving definitief is. De inschrijvers worden uitgenodigd bij de bekendmaking van de uitslag op maandag 26 maart 2018 om 18 uur.

Prijs
De prijzen van de bouwgronden zijn vastgesteld als volgt:

Lotnummer Prijs
Lot 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 € 97 229,70
Lot 13, 16 € 122 879,70
Lot 25 € 99 704,70
Lot 26 € 139 304,70

De notariskosten zijn bijkomend nog ten laste van de koper, deze zijn niet inbegrepen in de koopprijs.

Bouw- en woonverplichting
Wie een perceel aankoopt, is verplicht de ruwbouw van de woning binnen de 7 jaar na het verlijden van de aankoopakte te voltooien. De woning moet binnen de 8 jaar bewoond zijn en gedurende een ononderbroken termijn van 10 jaar bewoond blijven door de eigenaar.

Meer weten?
De documenten en meer informatie kan je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bekomen bij het Loket Bouwen & Wonen, via bouwen.wonen@herenthout.be of telefonisch op 014 50 78 47. Ook om je kandidaat te stellen ben je hier aan het juiste adres!


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact