Bouwgronden te koop!

Publicatiedatum: 17 mei 2017

Ben je van plan om te bouwen en liefst in Herenthout? Heb je interesse in de aankoop van een bouwgrond? Dan kan je je tussen 20 mei en 20 juli 2017 kandidaat stellen bij het Loket Bouwen & Wonen op het gemeentehuis.

In samenwerking met Kleine Landeigendom Zuiderkempen realiseert de gemeente een grote verkaveling op het voormalige voetbalterrein van KFC Herenthout, in totaal 55 kavels voor ééngezinswoningen. Tien percelen werden in 2012 al verkocht. Momenteel zijn 16 percelen te koop die gelegen zijn tegen Sportstraat en Cardijnlaan.

Toewijzingsreglement
De gronden worden verkocht via een toewijzingsreglement, dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Om grond te kunnen kopen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag je bijvoorbeeld geen eigenaar zijn van een ander onroerend goed waarop je kan bouwen of waarin je kan wonen.

Heb je interesse in de aankoop van een bouwgrond? Dan kan je je tussen 20 mei en 20 juli 2017 kandidaat stellen bij het Loket Bouwen & Wonen op het gemeentehuis. Bij afgifte van het ingevulde inschrijvingsformulier, voorzien van de nodige bijlagen en 25,00 euro inschrijvingsgeld, krijg je een gedateerd ontvangstbewijs mee waarmee je inschrijving definitief is.

Na afloop van de inschrijvingsperiode worden aan elke kandidaat punten toegekend op basis van je verbondenheid met Herenthout, je leeftijd, kinderlast … Wie het eerst gerangschikt wordt, mag als eerste een lot kiezen. Indien meerdere personen hetzelfde aantal punten behalen, wordt de volgorde bepaald door loting. De inschrijvers worden uitgenodigd bij de bekendmaking van de uitslag die doorgaat op maandag 4 september om 18.00 uur in de gemeentelijke feestzaal. Bij deze gelegenheid kies je een lot en onderteken je een aankoopbelofte.

Prijs
De prijs van de bouwgronden werd vooraf vastgesteld. Deze bestaat uit de schattingsprijs, vermeerderd met een deelname in de kosten van onder meer de aanleg van de nutsvoorzieningen. Ook de kosten van de akte zijn ten laste van de koper. Deze worden rechtstreeks met de notaris afgerekend en zijn niet vervat in de koopprijs.

Bouw- en woonverplichting
Wie een perceel aankoopt, is verplicht de ruwbouw van de woning binnen de 7 jaar na het ondertekenen van de aankoopakte te voltooien. De woning moet binnen de 8 jaar bewoond zijn en gedurende een ononderbroken termijn van 10 jaar bewoond blijven door de eigenaar. Aan het niet naleven van deze verplichtingen zijn sancties verbonden.

Meer weten?
De documenten en meer informatie kan je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bekomen bij het Loket Bouwen & Wonen, via e-mail (bouwen.wonen@herenthout.be) of telefonisch (014 50 78 47). Ook om je kandidaat te stellen ben je hier aan het juiste adres!

toewijzingsreglement

inschrijvingsformulier

 

Publicatiedatum: 17 mei 2017


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact