Zeven bouwgronden te koop aan Meulenveld

Publicatiedatum: 20 dec 2021

Ben je van plan om te bouwen en liefst in Herenthout? Heb je interesse in de aankoop van een bouwgrond? Dan kan je je kandidaat stellen vanaf 22 december 2021 tot 15 januari 2022 (tot 12u00) via het formulier op de website of op het gemeentehuis.

In samenwerking met Kleine Landeigendom Zuiderkempen realiseert de gemeente een grote verkaveling op het voormalige voetbalterrein van KFC Herenthout, in totaal 55 kavels voor ééngezinswoningen. 33 percelen in Sportstraat en Cardijnlaan werden reeds verkocht. Nu worden zeven percelen te koop aangeboden die gelegen zijn te Meulenveld.

Toewijzingsreglement

De gronden worden verkocht via een toewijzingsreglement, dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Aan de kandidaat-kopers worden punten toegekend overeenkomstig enkele criteria. Je mag al eigenaar zijn van een eigendom (woning of bouwgrond).

Heb je interesse in de aankoop van een bouwgrond? Dan kan je je tussen 21 december 2021 en 15 januari 2022 kandidaat stellen via de website of door het inschrijvingsformulier met bijlagen af te geven op het gemeentehuis. Na afloop van de inschrijvingsperiode worden aan elke kandidaat punten toegekend op basis van je verbondenheid met Herenthout, je leeftijd, kinderlast … Wie het eerst gerangschikt wordt, mag als eerste een lot kiezen.

Indien meerdere personen hetzelfde aantal punten behalen, wordt de volgorde bepaald door loting. De bekendmaking van de uitslag gaat door op maandag 31 januari om 18.00 uur. Bij deze gelegenheid kies je een lot en onderteken je een aankoopbelofte.

Prijs

De prijs van de bouwgronden werd vooraf vastgesteld. Deze bestaat uit de schattingsprijs, vermeerderd met een deelname in de kosten van onder meer de aanleg van de nutsvoorzieningen. Ook de kosten van de akte zijn ten laste van de koper. Deze worden rechtstreeks met de notaris afgerekend en zijn niet vervat in de koopprijs.

De loten 42, 43 en 46 en 51 – 54 worden verkocht.

Lot Oppervlakte (m²) Prijs (€)
42 396 96.370
43 396 96.370
46 378 92.140
51 378 92.140
52 378 92.140
53 378 92.140
54 378 92.140

Ligging

De exacte locatie van elk lot vind je op het verkavelingsplan.

Bouw- en woonverplichting

Wie een perceel aankoopt, is verplicht de ruwbouw van de woning binnen de 7 jaar na het ondertekenen van de aankoopakte te voltooien. De woning moet binnen de 8 jaar bewoond zijn en gedurende een ononderbroken termijn van 10 jaar bewoond blijven door de eigenaar. Aan het niet naleven van deze verplichtingen zijn sancties verbonden.

Inschrijven:

Inschrijven kan tussen 21 december 2021 en 15 januari 2022 (tot 12u00):

  • via het online formulier en met overschrijving van het inschrijvingsgeld van €25,00 op rekeningnummer BE35 0910 0008 8137 met mededeling: ‘Jouw naam + Inschrijving Meulenveld’.
  • door afgifte van het ingevulde inschrijvingsformulier aan het onthaal van het gemeentehuis, voorzien van de nodige bijlagen. Het inschrijvingsgeld kan je aan het onthaal elektronisch betalen of je kan het overschrijven op rekeningnummer BE35 0910 0008 8137 met mededeling: ‘Jouw naam + Inschrijving Meulenveld’.

Meer info:

Je kan ook terecht bij het onthaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, of via e-mail info@herenthout.be of telefonisch 014 50 21 21.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact