Campagne Curieuzeneuzen

Publicatiedatum: 20 mrt 2018

De krant De Standaard is begonnen met de campagne Curieuzeneuzen om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te meten. Het gaat om een wetenschappelijk onderzoek waarbij burgers, onder leiding van professionele wetenschappers, data over luchtkwaliteit verzamelen. De bedoeling is om de luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland en dit tot op straatniveau.

Onze gemeente heeft beslist om deze campagne te steunen omdat:

  • gezonde lucht een zaak is van de gemeenten: gezonde lucht leidt tot gezonde en actieve inwoners;
  • de gemeente bezorgd is om de luchtkwaliteit; ook op vlak van gezondheid van de inwoners;
  • de campagne kadert in de burgemeestersconvenant, die ook onze burgemeester ondertekende. Onze gemeente draagt ook het label Gezonde Gemeente, het label kindvriendelijke gemeente en werkt rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s);
  • de gemeente is zich bewust is van de problematiek rond luchtkwaliteit en levert nu reeds inspanningen om die te verbeteren. Denk maar aan mobiliteit, aanleg en behoud groene ruimte, energieneutrale gebouwen …;
  • de gemeente wil niet blind zijn voor wat beter kan. Luchtkwaliteit is een zaak van heel wat actoren, de burger in de eerste plaats, maar ook de centrale overheden en de lokale besturen spelen een rol.

Het lokaal bestuur besliste dan ook om haar medewerking te verlenen aan het onderzoek door een meethuisje te hangen aan het gemeentehuis vanaf 28 april 2018. Op die datum starten de metingen die lopen tot 26 mei 2018. De resultaten zullen bekendgemaakt worden in september 2018.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact