Nieuws

05 mrt 2020

Als je een container, stelling, kraan, verhuislift … op openbaar domein wil plaatsen, dan moet je een vergunning aanvragen. Voor het plaatsen van een parkeerverbod is geen vergunning nodig, maar je moet hiervoor wel een aanvraag indienen. Je moet minstens vijftien kalenderdagen op voorhand de aanvraag indienen

05 feb 2020

Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het contact met onze buren beter? Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt? Nieuwsgierig? Doe voor 31 maart de woontest op thuisindetoekomst.be.

30 jan 2020

De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven. Vanuit jouw kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Je kan ook voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

29 jan 2020
Zwerfvuilactie

Op donderdag 23 april ruimen de Kempense ondernemers voor de vijfde keer zwerfvuil op. Op een 30-tal bedrijventerreinen, waaronder dat van Herenthout, steken ondernemers samen met hun personeel de handen uit de mouwen om een krachtig signaal tegen zwerfvuil te geven. Inschrijven kan nog tot 14 februari 2020.

12 dec 2019

Ook in 2020 kan je nog premies verkrijgen voor het uitvoeren van energiebesparende werken aan je woning. Alle aanvragen voor energiepremies gebeuren via netbeheerder Fluvius.

26 nov 2019

Als je een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan je je met de Verzekering Gewaarborgd Wonen gratis verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid je je lening af te betalen als je een tijd niet kunt werken. Belangrijk is dat je de aanvraag moet indienen binnen de 12 maanden na de eerste kapitaalopname van je lening.

07 nov 2019

Hoe gezond is jouw grond? Die vraag wil de OVAM helpen beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden. Zo’n 85.000 gronden in Vlaanderen hebben een verhoogd risico op vervuiling. De helft van die risicogronden is nog nooit onderzocht. Met De Grote Grondvraag wil de OVAM de komende jaren alle risicogronden in kaart brengen, onderzoeken én waar nodig saneren.

08 okt 2019

Als je een woning gaat (ver)huren, sta je natuurlijk stil bij de huurprijs die je gaat vragen. Het bepalen van een correcte huurprijs is zeker niet eenvoudig. Je kunt een indicatie van een correcte huurprijs  krijgen door op immo-sites op zoek te gaan naar gelijkaardige panden die in de buurt te huur zijn. Maar dit is niet alleen een tijdrovende bezigheid, het blijft ook vaak nattevingerwerk.

12 sep 2019

Een rookmelder: een overbodige luxe die bovendien een irritant geluid maakt? Hoog tijd om daar nog eens over na te denken! Als je de kans krijgt om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen bij brand, dan klinkt dat irritante geluid gegarandeerd als muziek in de oren! Vanaf 1 januari 2020 zijn ze bovendien verplicht in elke woning in Vlaanderen.

06 sep 2019

Vanaf 1 september 2019 werden de toekenningsvoorwaarden van de woonkredieten van het Vlaams Woningfonds verruimd. Een belangrijke wijziging zijn de hogere maximum toegelaten verkoopwaarden van de woningen. Afhankelijk van de ligging van de woning of het appartement stijgt de toegelaten verkoopwaarde met 10 % of 20 %. Bij het Vlaams Woningfonds kan men lenen tot 100 % van aankoopprijs of de waarde van de woning indien deze lager ligt. Vanaf september 2019 kan eventueel ook worden bijgeleend voor de registratierechten en notariskosten.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact