Nieuws

10 jan 2019

Ook in 2019 zijn er nog tal van premies voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Er zijn wel enkele belangrijke wijzigingen voor 2019 voor woongebouwen. Zo zakt de dakisolatiepremie, maar kan je de premie voor een zonneboiler voortaan om de 15 jaar aanvragen waar dat voorheen slechts eenmalig was.

07 jan 2019

Op donderdag 17 januari 2019 om 19.00 uur organiseert IOK een gratis infoavond rond het ‘Gebruik van woonmeters” in de gemeentelijke feestzaal (Bouwelse Steenweg 8). Een goed binnenklimaat kent vele voordelen. Je krijgt tips om tot de juiste luchtvochtigheid en temperaturen in huis te komen.

20 dec 2018

Vanaf 1 januari 2019 treedt het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet in voege en verandert dus de huurwetgeving. Zo zijn er nieuwigheden rond o.a. de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de huurwaarborg, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs.

11 dec 2018

De afvalkalender van 2019 valt deze week in je brievenbus. Nog handiger is de Recycle! app. Die geeft je een signaal wanneer je je afval moet buitenzetten. En vertelt je ook ineens wanneer het recyclagepark open is.

30 nov 2018

Indien de weersomstandigheden het toelaten, zal vanaf woensdag 5 december 2018 het kruispunt Koestraat-Zwanenberg-Bergense Steenweg afgesloten en opengebroken worden. De planning en de werken zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden en worden wekelijks tijdens de werfvergadering bekeken. 

27 nov 2018

De gemeente organiseert samen met IOK dit jaar een groepsaankoop muurisolatie. Begin dit jaar werden binnen deze actie enkele firma’s aangeduid om deze werken uit te voeren. Na verschillende klachten over het niet langer naleven van de afgesproken prijzen en voorwaarden werd beslist de firma Isoprofs uit Hasselt te schrappen uit de lijst van gekozen bedrijven.

22 nov 2018

Deze winter organiseert IOK in samenwerking met 26 Kempense gemeenten een tankslag (gezamenlijke sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks). Voor drie clusters van gemeenten wordt hiervoor op dit moment een prijsvraag georganiseerd. Geïnteresseerde firma’s kunnen een offerte indienen tot en met donderdag 14 december 2018. De werkwijze van deze tankslag, invulformulieren en alle verdere informatie zijn terug te vinden op de website van IOK.

16 nov 2018

Op maandag 19 november 2018 start de aanleg van de parking achter de pastorij in Vonckstraat. Vonckstraat wordt hiervoor volledig onderbroken tussen de Markt en Schoetersstraat van maandag 19 november 2018 tot en met vrijdag 23 november 2018. Gedurende deze periode wordt een omleiding voorzien.

15 nov 2018

De woonmeter (of thermohygrometer) is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk toestel dat de temperatuur en luchtvochtigheid in huis meet. Een te hoge luchtvochtigheid leidt tot hogere stookkosten. Ook een te hoge of te lage (bij afwezigheid) temperatuur geeft onnodige stookkosten. De temperatuurweergave van veel thermostaten is na enkele jaren gebruik niet meer nauwkeurig. De woonmeter geeft je een juiste inschatting in een oogwenk.

13 nov 2018

Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas of hernieuwbare energie laten hun oude stookolietank in de grond zitten. Vaak laten eigenaars na om de tank te verwijderen. Hier zijn echter grote milieurisico’s aan verbonden. Zo kunnen de tanks na verloop van tijd beginnen lekken, waardoor bodem en grondwater zwaar vervuild kunnen raken door stookolieresten. Om dit probleem te voorkomen organiseert het gemeentebestuur samen met de buurgemeenten en IOK een ‘tankslag’. Dit is een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact