Nieuws

09 aug 2022

Op het gemeentecollege van 18 juli 2022 werd de aanleg van plantvakken in de Bergense Steenweg (gedeelte tussen Koestraat en Cardijnlaan) goedgekeurd. Dit naar analogie met de plantvakken in Zwanenberg. Deze worden zo snel mogelijk aangelegd van zodra de technische dienst dit kan inplannen.

05 aug 2022

Vanaf 1 augustus 2022 kan je je verwarmingspremie van 100 euro aanvragen als je die nog niet ontving van je elektriciteitsleverancier. Deze premie wordt toegekend aan elk gezin dat beschikte over een elektriciteitscontract voor de woonplaats op 31 maart 2022. Wat je moet doen om je premie te ontvangen, kom je hier te weten.

03 aug 2022

Op de gemeenteraad van 4 juli werd de gunning toegekend van de bouw van een nieuwe technische dienst, brandweerkazerne en Rode Kruis van gemeente Herenthout. De opdracht werd na de procedure gegund aan TM De Peuter-Beneens (Herentals) voor een bedrag van 7.501.802,07 euro.

29 jul 2022

Heel wat mensen zoeken regelmatig de natuur op. Soms alleen, omdat ze mooi is, rust geeft, goed doet. Soms als sociale activiteit, met vrienden, familie of collega’s. Dankzij de GroenZoeker vindt iedereen voortaan in 1-2-3 mooie stukjes groen op wandel- of fietsafstand van huis.

29 jul 2022

Indien je een pand verhuurt, dan bestaat er altijd een kans dat je huurder illegale activiteiten (drugsproductie en -opslag, illegale huisvesting, etc.) ontplooit in jouw pand. Daarom ontwikkelde ARIEC Antwerpen de brochure ‘Veilige verhuur’. Deze brochure geeft je meer uitleg over de mogelijke risico’s en aansprakelijkheden die je loopt wanneer er illegale activiteiten plaatsvinden in je pand. Daarnaast geeft de brochure tips om malafide huurders en illegale activiteiten te weren.

28 jul 2022

Ontwerp rooilijnplan voor Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan (deel) en Palleerstraat en voorlopig onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan voor Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan (deel) en Palleerstraat en ter realisatie van het bufferbekken. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Herenthout brengt ter kennis dat in de gemeenteraad van 4 juli 2022 het ontwerp van rooilijnplan voor Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan (deel) en Palleerstraat en het daaraan gekoppelde onteigeningsbesluit voorlopig werden vastgesteld.

15 jul 2022

Door het droge weer en de lage tot zeer lage waterstand in de onbevaarbare waterlopen breidt gouverneur Cathy Berx het huidige onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen verder uit. Vanaf vrijdag 15 juli 2022 is er een politiebesluit van kracht dat een onttrekkingsverbod instelt op alle stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen.

14 jul 2022

In Mikhoeve vangen vanaf 2 augustus 2022 de werken aan voor een nieuwe verkaveling. Voor de effectieve bouwwerken starten, moet de aansluiting op de bestaande riolering gebeuren in de rijbaan van Mikhoeve zelf. Om deze werken uit te kunnen voeren, wordt de rijbaan volledig onderbroken voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers en fietsers.

07 jul 2022

Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. Daarbij besliste de regering in het kernkabinet van 18 juni 2022 om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige forfaitaire toelage van 225 euro toe te kennen. De wet die die beslissing bekrachtigt, trad in werking op 29 juni 2022. Lees hier hoe je deze toelage kan aanvragen.

27 jun 2022

De Aziatische hoornaar is gespot in Herenthout … maar ze komt reeds in heel Vlaanderen voor! De Aziatische hoornaar is een invasieve, agressieve wesp die volop in opmars is en een dreiging is voor de mens en wilde bestuivers. Honingbijen staan bovenaan hun menu. Daarom willen we vragen om je tuin te observeren om deze “killer” te traceren zodat deze verdelgd kan worden.


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact