Nieuws

25 jul 2020

De aanlevering van hechtgebonden asbest via het recyclagepark zal opnieuw mogelijk zijn vanaf zaterdag 1 augustus. Omwille van een gewijzigde wetgeving moet asbest voortaan wel verpakt aangeleverd worden.

24 jul 2020

Slechts 7% van de voor zonnepanelen geschikte daken wordt momenteel benut. Daarom lanceert lokale burgercoöperatie Campina Energie het project ‘Zonneregio Kempen’: onafhankelijk deskundig advies op maat in combinatie met gunstige prijzen voor je zonnepanelen.

25 jun 2020

Sinds 1 januari 2020 moet elke woning in Vlaanderen beschikken over minstens dubbele beglazing. Indien er signalen zijn van woningkwaliteitsproblemen kan een woningonderzoek worden uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zal ook standaard gecontroleerd worden of er nog enkel glas aanwezig is. Tijdens een woningonderzoek worden strafpunten toegekend als de woning gebreken vertoont. Als de gebreken in een woning tot 15 of meer strafpunten leiden, kan de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard.

09 jun 2020

Als je een huurder of verhuurder bent, kan je door de coronacrisis problemen ondervinden. Je probeert dan met je (ver)huurder samen tot een oplossing te komen, maar dat is niet steeds eenvoudig. Als jullie er samen niet uitraken, kan je de Vlaamse Ombudsdienst vragen om op te treden als onafhankelijk bemiddelaar.

05 mrt 2020

Als je een container, stelling, kraan, verhuislift … op openbaar domein wil plaatsen, dan moet je een vergunning aanvragen. Voor het plaatsen van een parkeerverbod is geen vergunning nodig, maar je moet hiervoor wel een aanvraag indienen. Je moet minstens vijftien kalenderdagen op voorhand de aanvraag indienen

30 jan 2020

De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven. Vanuit jouw kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Je kan ook voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

12 dec 2019

Ook in 2020 kan je nog premies verkrijgen voor het uitvoeren van energiebesparende werken aan je woning. Alle aanvragen voor energiepremies gebeuren via netbeheerder Fluvius.

26 nov 2019

Als je een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan je je met de Verzekering Gewaarborgd Wonen gratis verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid je je lening af te betalen als je een tijd niet kunt werken. Belangrijk is dat je de aanvraag moet indienen binnen de 12 maanden na de eerste kapitaalopname van je lening.

07 nov 2019

Hoe gezond is jouw grond? Die vraag wil de OVAM helpen beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden. Zo’n 85.000 gronden in Vlaanderen hebben een verhoogd risico op vervuiling. De helft van die risicogronden is nog nooit onderzocht. Met De Grote Grondvraag wil de OVAM de komende jaren alle risicogronden in kaart brengen, onderzoeken én waar nodig saneren.

08 okt 2019

Als je een woning gaat (ver)huren, sta je natuurlijk stil bij de huurprijs die je gaat vragen. Het bepalen van een correcte huurprijs is zeker niet eenvoudig. Je kunt een indicatie van een correcte huurprijs  krijgen door op immo-sites op zoek te gaan naar gelijkaardige panden die in de buurt te huur zijn. Maar dit is niet alleen een tijdrovende bezigheid, het blijft ook vaak nattevingerwerk.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact