Nieuws

14 mei 2019

Ben je van plan om te bouwen en liefst in Herenthout? Heb je interesse in de aankoop van een bouwgrond? Dan kan je je van 20 mei 2019 tot en met 26 juli 2019 kandidaat stellen bij het Loket Bouwen & Wonen in het gemeentehuis. Er zijn 4 percelen te koop die gelegen zijn tegen Cardijnlaan.

25 apr 2019

We geven graag een stand van zaken van de geplande weg- en rioleringswerken in Zwanenberg en Bergense Steenweg voor einde april en begin mei 2019.

17 apr 2019

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening adviseert het gemeentebestuur inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. De voornaamste taken van de GECORO liggen op het vlak van planning, zoals de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

12 apr 2019

Tot en met zondag 5 mei 2019 is het kruispunt Koestraat-Zwanenberg-Bergense Steenweg volledig onderbroken en niet toegankelijk voor eender welk verkeer.

05 apr 2019

We geven graag een stand van zaken van de geplande weg- en rioleringswerken in Zwanenberg en Bergense Steenweg voor de maanden april en mei 2019.

26 mrt 2019

Op maandag 8 april 2019 start de eerste fase van de werken van de zoldervloerisolatie in gemeenteschool Klim-Op, meer bepaald in de blok in Albertstraat. De werken zouden tegen het einde van de paasvakantie afgerond zijn. De tweede fase is gepland voor in de grote vakantie.

22 mrt 2019

Als je een woning of appartement verhuurt, ben je als verhuurder verplicht om de huurovereenkomst  te laten registreren. De registratie houdt in dat je de overeenkomst en de plaatsbeschrijving in 3 exemplaren moet voorleggen aan het kantoor Rechtszekerheid. De verhuurder moet zorgen voor de registratie van het huurcontract. Hij moet dat doen binnen de 2 maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst.

18 mrt 2019

De rentevoet voor de sociale woonleningen van het Vlaams Woningfonds is gedaald tot een vaste rentevoet van 2% en dit ongeacht het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning. Naast deze lage rentevoet zijn er nog een aantal andere belangrijke voordelen van deze woonlening.

07 mrt 2019

Koop je tijdens de maand april Vlaco-compost op het recyclagepark, dan krijg je een prachtig paar tuinwerkhandschoenen cadeau. Vlaco-compost is een duurzame bodemverbeteraar, zorgvuldig gerecycleerd uit organisch materiaal. Je sluit de biologische kringloop en je kiest voor een lokaal product.

20 feb 2019

Op vrijdag 22 februari 2019 wordt er gestart met het machinaal aanleggen van de kantstrook in beton. Aansluitend wordt de fundering in steenslag aangebracht en de onderlaag in asfalt. Daarna staat het plaatsen van de boordstenen voor de parkings en voetpaden op de planning.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact