Nieuws

15 jan 2019

Gratis plaspunten zijn openbare gebouwen, horecazaken en andere ondernemingen waar je zonder aankoopverplichting naar het toilet kan gaan. Je hoeft niets te drinken en men zal je geen vergoeding vragen. Je herkent de plaspunten aan de sticker op de deur of raam. In Herenthout werken heel wat horecazaken hieraan mee.

11 jan 2019

Op 2 januari 2019 vond de installatie plaats van de nieuwe bestuursorganen. Maak kennis met de nieuwe bestuursploeg.

20 dec 2018

Het Loket Zorg & Gezondheid en de cafetaria zijn tijdens de eindejaarsperiode op bepaalde dagen gesloten.

19 dec 2018

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

18 dec 2018

Vzw Steunpunt Groene Zorg ondersteunt de werking van zorgboerderijen. Momenteel loopt er in de provincie Antwerpen een project waarbij ze vrijwilligers zoeken die de begeleiding van zorggasten kunnen opnemen op de zorgboerderij. De Herenthoutse zorgboerderij Loei Dolle Pret neemt ook deel aan het project.

13 dec 2018

De verschillende diensten van het lokaal bestuur zijn tijdens de eindejaarsperiode op bepaalde dagen gesloten.

13 dec 2018

Op vrijdag 30 november 2018 organiseerden het Agentschap Integratie en Inburgering en het project Wegwijzer de tweede gemeenschappelijke inburgeringsceremonie in de Middenkempen. Inwoners van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar die het inburgeringstraject succesvol hebben afgerond, werden die avond in de bloemetjes gezet.   In de Middenkempen behaalden 117 personen tussen 1 oktober […]

13 dec 2018

De Europese Commissie maakt 120 miljoen euro vrij om gratis wifi te installeren in gemeenten. Met dit bedrag kunnen zo’n 8 000 gemeenten in heel Europa gratis wifi aanbieden aan hun inwoners en toeristen. Herenthout is één van de Belgische verkozenen en krijgt een voucher van 15 000 euro.

13 dec 2018

Op 1 januari 2019 gaat het nieuwe decreet lokaal bestuur in. Dat betekent onder andere dat de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad nu samenvallen. Ook het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vallen samen. Voor enkele specifieke bevoegdheden wordt een bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht. De algemeen directeur maakt het aantal zetels bekend.

04 dec 2018

Wegens omstandigheden zal de begraafplaats in Van Reynegomlaan gesloten zijn op maandag 10 december 2018 van 8.00 tot 12.00 uur.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact