Nieuws

10 jul 2019

De OVAM stelt een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor. De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voor te stellen uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, het stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, het inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

28 jun 2019

De firma Lenglez-Hoogwerken kreeg de opdracht om prioritair de processierupsen te bestrijden in de omgeving van sportcomplex ’t Kapelleke, zodat maandag 1 juli de speelpleinwerking op een veilige manier van start kan gaan. De meeste bomen zijn twee keer gebrand zodat zeker 90% zou moeten vernietigd zijn.

27 jun 2019

IOK organiseert samen met de deelnemende Kempische gemeenten, waaronder Herenthout, jaarlijks groepsaankopen. Dit jaar lopen er 3: voor groendaken, dakisolatie en de sanering van stookolietanks. De prijzen en voorwaarden van deze groepsaankopen zijn geldig tot eind dit jaar.

19 jun 2019

Er werden recent aan de sporthal en in de omringende bossen nesten van processierupsen vastgesteld. Het lokaal bestuur heeft bijgevolg een firma aangesteld om haarden met processierupsen te bestrijden. Als je op openbaar domein processierupsen waarneemt, vragen we dan ook dit te melden aan de milieudienst.

11 jun 2019

Iedereen leeft, woont, werkt en beweegt graag in een propere buurt. Daarom zet Mooimakers zich enthousiast in om de omgeving proper te houden en afval op straat te vermijden. Misschien wist je het nog niet, maar eigenlijk is iedereen een Mooimaker en dat kan al door simpelweg je afval in de vuilnisbak te gooien. Laat aan je buren zien dat je graag in een propere buurt woont door één van de posters voor je raam te hangen.

06 jun 2019

IOK afvalbeheer plaatst binnenkort aan de assistentiewoningen van Driane een ondergronds inzamelsysteem voor afval. Er komen drie grote containers voor restafval, pmd en papier en karton. De bewoners van de 56 assistentiewoningen hebben zo geen aparte containers of zakken meer nodig.

05 jun 2019

Een uitbreiding van de pmd-zak betekent dat alle verpakkingen in die zak ingezameld mogen worden. Deze uitbreiding van de pmd-zak wordt in fases ingevoerd. De eerste Vlaamse steden en gemeenten starten vanaf dit voorjaar. De Kempense gemeenten komen als laatste aan bod.

18 mei 2019

Vorig jaar is de Aziatische hoornaar echt zijn invasie in ons land begonnen o.a. in Herenthout in de Merodebossen. De overheid heeft een plan klaar om dit jaar de verdere uitbreiding van deze invasieve exoot zoveel mogelijk af te remmen. Het plan kan alleen slagen met de hulp van de bevolking. Iedereen kan een steentje bijdragen door de ogen open te houden en bij het zien van een hoornaar of nest dit zo snel mogelijk te melden.

29 apr 2019

Gemeente Herenthout zet in op het vernieuwen en verduurzamen van het wagenpark. De gemeente kocht een elektrisch voertuig. Netbedrijf Fluvius ondersteunde de aankoop. Op 29 april 2019 werd het voertuig officieel in dienst genomen. 

17 apr 2019

De jaarlijkse paddenoverzet van Natuurpunt op de Nijlense Steenweg is ondertussen beëindigd. In 2019 werden er in totaal 2 548 amfibieën overgezet, alweer een groot succes dus!


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact