Nieuws

11 feb 2020

Vanaf 2020 moeten alle daken geïsoleerd zijn. Daarom organiseert IOK in samenwerking met Kempense gemeenten een groepsaankoop dakisolatie. De groepsaankoop dakisolatie wordt gecombineerd met een groepsaankoop groendaken.

30 jan 2020

Onze nieuwe zwerfvuilactie gaat door op zaterdag 14 maart 2020. We komen om 9 uur samen in de gemeentelijke feestzaal en sluiten af om 12 uur met een broodjeslunch. Wij voorzien al het nodige materiaal. Inschrijven voor 10 maart 2020 via milieudienst@herenthout.be.

30 jan 2020

IOK Afvalbeheer lanceert een papieren zak van 10 liter om je gft in te verzamelen. De grootte van de zak is ideaal om te gebruiken in de keuken en houdt zowel je keukenemmertje als je gft-container proper. De zakken kosten 6 euro voor 80 stuks en zijn te koop op het Loket Bouwen & Wonen in het gemeentehuis.

30 jan 2020

De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven. Vanuit jouw kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Je kan ook voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

29 jan 2020
Zwerfvuilactie

Op donderdag 23 april ruimen de Kempense ondernemers voor de vijfde keer zwerfvuil op. Op een 30-tal bedrijventerreinen, waaronder dat van Herenthout, steken ondernemers samen met hun personeel de handen uit de mouwen om een krachtig signaal tegen zwerfvuil te geven. Inschrijven kan nog tot 14 februari 2020.

16 jan 2020

Als je je kachel niet correct gebruikt, kan dit hinder veroorzaken voor je buren. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat er in kachels enkel gestookt wordt met droog en geschikt haardhout. Verbrand nooit afval(hout) of tuinhout dat chemisch is behandeld, spaanplaat, oude spoorbielzen of ander bewerkt hout.

14 jan 2020

De Vlaamse Regering heeft op 13 december 2019 de storm en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 op het grondgebied van 85 gemeenten als algemene ramp erkend. Herenthout is één van deze erkende gemeenten. Getroffenen die schade hebben geleden in één of meerdere erkende gemeenten of steden kunnen een aanvraag tot financiële tegemoetkoming vanwege het Vlaams Rampenfonds indienen tot en met 31 maart 2020. 

08 jan 2020

Vanaf 1 januari 2020 is het op alle evenementen, van schoolfeesten tot grote festivals, verboden om dranken te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes en petflesjes. Alle drankjes moeten geserveerd worden in herbruikbare bekers of glazen.

17 dec 2019

Momenteel maakt de letterzetter (schorskever) een opmars in Vlaanderen, doordat de voorjaars- en zomerdroogtes van de afgelopen jaren fijnsparren sterk hebben verzwakt. Om deze opmars te beheersen, is het belangrijk dat aangetaste bomen zo snel mogelijk worden gekapt, verwijderd of ontschorst. Het is de verantwoordelijkheid van elke eigenaar om een bestrijdingsstrategie toe te passen die is aangepast aan de specifieke omstandigheden.

07 nov 2019

Hoe gezond is jouw grond? Die vraag wil de OVAM helpen beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden. Zo’n 85.000 gronden in Vlaanderen hebben een verhoogd risico op vervuiling. De helft van die risicogronden is nog nooit onderzocht. Met De Grote Grondvraag wil de OVAM de komende jaren alle risicogronden in kaart brengen, onderzoeken én waar nodig saneren.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact