Nieuws

15 jul 2022

Door het droge weer en de lage tot zeer lage waterstand in de onbevaarbare waterlopen breidt gouverneur Cathy Berx het huidige onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen verder uit. Vanaf vrijdag 15 juli 2022 is er een politiebesluit van kracht dat een onttrekkingsverbod instelt op alle stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen.

01 jun 2022

In september organiseert IOK Afvalbeheer, in samenwerking met Vlaco, een online les over kippen houden. Want kippen zijn prettig gezelschap in je tuin.  Ze leggen eieren en helpen bij het verwerken van je keuken- en tuinresten. Vooraleer je bezwijkt voor de verleiding moet je beseffen dat kippen ook verzorging vragen.  Hoe willen kippen wonen?  Wat mogen ze eten?  Een workshop om nieuwe ideeën op te doen en ervaringen uit te wisselen. 

30 mei 2022

Binnenkort hebben we een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030, namelijk het Lokaal Materialenplan. Voor het zover is, loopt het openbaar onderzoek van 1 juni t.e.m. 31 juli 2022. Het Lokaal Materialenplan vervangt het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Met dit plan zet de OVAM een volgende stap in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.

18 mei 2022

Een berm mag volgens het Bermbesluit pas gemaaid worden vanaf 15 juni. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september. Hierop kan enkel een uitzondering worden gemaakt als de verkeersveiligheid in het gedrang komt, om schadelijke organismen te bestrijden of om wateroverlast te voorkomen. Het Bermbesluit is er gekomen om de bermen op een natuurvriendelijker manier te beheren om wilde planten en dieren in stand te houden.

04 mei 2022

De LAUDATO-SI-boom werd op zondag 1 mei ingezegend in de eucharistieviering en daarna geplant door de chirojongeren op het nieuwe plantsoen nabij de kerk. Iedereen droeg zijn steentje bij. Na de speech van de burgemeester werd het geheel afgesloten met een chirolied en een drankje om dit moment met de aanwezigen te bezegelen.

04 apr 2022

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt. De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen.

24 mrt 2022

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Dat doen we door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op plaatsen waar er meer reizigers vertrekken of aankomen zetten we snellere en frequentere bus- en tramverbindingen in. Op minder drukke plaatsen komt er flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een deelfiets of deelwagen om een deel van je route af te leggen.

18 mrt 2022

Ben je gepassioneerd door bos? Wil je iets bijleren rond bos en bosbeheer? Help je mee aan de ontwikkeling van mooie bossen? Werk je graag tijdens de werkweek eens een dagje met gelijkgestemden? Dan is vrijwilliger bij Bosgroep Zuiderkempen misschien wel iets voor jou!

18 mrt 2022

Heb je een tuin die af en toe wel wat extra water kan gebruiken? Wil je de kostprijs van je waterfactuur drukken door minder kraantjeswater te gebruiken? Neem dan zeker eens een kijkje bij het aanbod van de groepsaankoop hemelwateropvang van de Kempense gemeenten en IOK. Een regenwaterton kan je heel wat gratis regenwater opleveren.

01 feb 2022

Overlast van hondenpoep staat met stip in de top 3 van meest irritante zaken in Vlaanderen. Ook in Herenthout krijgen we regelmatig klachten van hondenpoep op de stoep en het achterlaten van hondenpoepzakjes. Als de stoep,  grasvelden  en  kinderspeelplaatsen  vervuild worden met hondenpoep is dit voor niemand fijn!.


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact