Nieuws

11 aug 2020

Ook dit najaar loopt de actie ‘Behaag onze Kempen!’. Met de actie willen de organisatoren inheemse en streekeigen soorten promoten. Je kan in de periode september-oktober plantgoed aankopen via de actie.

30 jul 2020

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

25 jul 2020

Heb je interesse in de natuur en het leefmilieu? Kan je je 4 avonden per jaar vrijmaken voor een vergadering? Stel je dan zeker kandidaat voor de Milieu- en Natuurraad. Grote kennis van de thema’s is niet nodig!

25 jul 2020

Naar aanleiding van de neerslag van afgelopen weken is het waterpeil in een aantal onbevaarbare waterlopen gestegen tot boven het vooropgestelde drempelpeil. De stijging is niet overal in onze provincie waar te nemen, waardoor het geldende captatieverbod in een aantal stroomgebieden van kracht blijft. Sinds 17 juli 2020 is het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen dan ook aangepast.

06 jun 2020

Het rook- en vuurverbod, uitgevaardigd op 20 mei, is opgeheven sinds vrijdag 5 juni. Het blijft echter aangewezen om in bossen, natuur- en heidegebieden steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen met betrekking tot alles wat vuur kan veroorzaken. Er blijft een licht verhoogd risico op brand in natuurgebieden.

04 jun 2020

Sinds 4 juni 2020 geldt een tijdelijk captatieverbod in verschillende stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.

20 mei 2020

Wegens de aanhoudende droogte vaardigt Antwerps gouverneur Cathy Berx vanaf 21 mei 2020 een tijdelijk captatieverbod uit in ecologisch kwetsbare stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. Dit betekent onder andere dat er geen water mag worden opgepompt om velden en tuinen te beregenen.

18 mei 2020

Jaarlijks wordt Herenthout, net zoals de omringende gemeenten, geplaagd door de processierups. Ze zijn nog niet meteen zichtbaar, maar we nemen toch al onze voorzorgen. Het lokaal bestuur heeft een firma aangesteld om haarden met processierupsen te bestrijden. Zodra de hinder ontstaat, wordt de firma ingeschakeld om de rupsen weg te branden.

02 mei 2020

We stellen vast dat er regelmatig GFT- en tuinafval in de bossen wordt gestort. GFT- en tuinafval zoals grasmaaisel, haagscheersel of snoeihout horen echter niet thuis in het bos. Het gaat om een vorm van sluikstorten en daarvoor kan je een boete krijgen.

04 mrt 2020

Vorig jaar organiseerde de gemeente in samenwerking met IOK een tankslag. De bedoeling was om gezamenlijk oude stookolietanks te laten saneren aan interessante prijzen en voorwaarden. Maar liefst 888 Kempenaars, waaronder 8 uit Herenthout, lieten hun oude stookolietank verwijderen (3) of opvullen (5) via de actie.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact